အခ်ိန္တိုအတြင္းဗိုက္ကတယ္ခ်ပ္ေစတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း(၅)ခု

ဗိုက္ပူလို႔စိတ္ညစ္ေနတဲ့ ေလဒီေတြ Shwemomပရိတ္သတ္ထဲမွာရွိလား။ ရွိ၇င္ေတာ့ ဒီဗီဒီယိုေလးက ေသခ်ာေပါက္
အသံုးဝင္မွာပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းေတြက မခက္တဲ့အျပင္ အိမ္မွာပဲလုပ္လို႔ရပါတယ္။ ေသခ်ာေလးၾကည့္ျပီး တစ္ေန႔ကို၁၀
မိနစ္ေလာက္ေတာ့ အခ်ိန္ေပးျပီးလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဗိုက္ပူေနရင္ ဘာဝတ္ဝတ္ၾကည့္မေကာင္းပါဘူး။ ဗိုုက္ကေလးခ်က္
ေနမွ ၾကည့္လို႔ေကာင္းတာပါ။

Source: youtube

shwemom-post-photo-1-1

SHARE