၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာေပၚမွာ ၾသဇာအာဏာအရွိဆံုး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္(၁၀)အုပ္

pixabay

World’s Most Powerful Passport ဆိုတာ စာရြက္စာတမ္းေတြဘာမွမလိုအပ္ဘဲ ႏုိင္ငံကူးစာအုပ္တစ္အုပ္တည္းနဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ႏုုိင္ငံကို Visa ႀကိဳေလွ်ာက္စရာ မလိုပဲ (On Arrival Visa)နဲ႔ အလြယ္တကူပတ္လို႕ရလဲဆိုတဲ့ အေရအတြက္အေပၚ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းကိုေတာ့ Henley Passport Index မွ ႏွစ္စဥ္တိုင္းလိုလိုထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။

henleypassportindex.com

ဒီႏွစ္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရွိဆံုး ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံ (၁၀) ႏို္င္ငံကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

1. Japan — 190 (စာရြက္စာတမ္းကင္းလြတ္ကာ သြားေရာက္ႏိုင္တဲ့ႏုိင္ငံအေရအတြက္)

2. Singapore, South Korea — 189

3. France, Germany — 188

4. Denmark, Finland, Italy, Sweden — 187

5. Luxembourg, Spain — 186

READ
ကမာၻေပၚကဘာသာအသီးသီးမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေၾကာက္စရာ မိစာၦနတ္ဆိုးမ်ား

6. Austria, Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland, UK and US — 186

7. Belgium, Canada, Greece, Ireland — 184

8. Czech Republic — 183

9. Malta — 182

10. Australia, Iceland, New Zealand — 181

ဒီစာရင္းမွတ္တမ္းဟာ ၂၀၁၉ အတြက္ Henley & Partners ဆိုတဲ့ အၾကံေပးအုပ္စုမွ International Airt Transport Association (IATA) ရဲ႕ မွတ္တမ္းေပၚမူတည္ကာ ျပန္လည္ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

9GAG

ထိပ္ဆံုးမွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံဟာ ႏိုင္ငံကူးစာအုပ္တစ္အုပ္တည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၉၀) ကို အလုပ္ရႈပ္သက္သာစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံကေတာင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၈၅) ႏို္င္ငံနဲ႔ နံပတ္ (၆) ေနရာသို႕ က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။

READ
စြန္႔စြန္႔စားစားရိုက္ကူးထားေသာ Wedding Photosမ်ားအေၾကာင္း
pixabay

ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံကူးစာအုပ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားဟာ  ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ တရုတ္၊ အိႏိၵ၊ တူရကီ၊ ဗီယက္နမ္၊ Azerbaijan ႏုိင္ငံ၊ ဗန္နီဇြဲလား၊ အီရန္၊ Uzbekistan တို႔ကို စာရြက္စာတမ္းကင္းလြတ္ကာာ ခရီးသြားခြင့္ကို ရထားတာေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကူးစာအုပ္ထက္ ပိုၿပီး ၾသဇာအာဏာရွိေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕ေပမယ့္ အာဖရိကန္ႏုိင္ငံ အမ်ားစုမွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံကူးစာအုပ္ ကိုင္ေဆာင္သူေတြဟာ ဗီဇာလိုအပ္ၿပီး အေမရိကန္စာအုပ္ေတြအတြက္ကေတာ့ အလုပ္ရႈပ္ခံစရာမလိုအပ္ဘဲ သြားေရာက္ႏို္င္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ ႏုိင္ငံေပါင္း (၄၈) ႏုိင္ငံကို အလုပ္ရႈပ္သက္သာစြာ (On Arrival Visa)နဲပ သြားေရာက္ႏုိင္ၿပီး အဆင့္ (၉၀)မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

pixabay

Source: Vouge, henleypassportindex.com

Penny

 

 

SHARE