ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္မွာ ဒါေတြရွိသင့္ပါတယ္။

ဘယ္လိုေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ့ အေရးပါမႈဟာ အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ေနရာတစ္ခုမွာ ေခါင္းေဆာင္ မေကာင္းရင္ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြဟာ ျပိဳကြဲဖို႔လြယ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဟာ အရည္အေသြး မျပည့္ဝရင္ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္မွာ ေအာက္ပါ အခ်က္ေလးေတြရွိသင့္ပါတယ္။

(၁) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခံရမႈ

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း ခံရတဲ့သူျဖစ္ဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ မရိုးမသားနဲ႔ေအာက္လက္ငယ္သားေတြအေပၚေခါင္းပံုျဖတ္ေနရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေလးစားျခင္း ခံရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

(၂) လူမႈဆက္ဆံေရး

လူမႈ ဆက္ဆံေရး မေကာင္းရင္ ဘယ္လိုမွေအာက္လက္ငယ္သားေတြနဲ႔ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔တိုင္း မ်က္ႏွာၾကီး စူပုပ္ေနျပီး စကားေျပာတုိင္း ဘုနဲ႔ေဘာက္ဆို အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

(၃) စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခုိင္မႈ

ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြထက္ ပိုျပီး စိတ္ဓာတ္မာေက်ာရပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ က မေၾကာက္ရေသးဘူး ေခါင္းေဆာင္ကအရင္ေၾကာက္ေနရင္ေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ည့ံျပီး အလြယ္တကူအရႈံးေပးတတ္ရင္ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။

(၄) ရိုးသားမႈ

ရုိးသားမႈရွိဖို႔လိုပါတယ္။ မိမိေအာက္လက္ငယ္သားေတြအေပၚမွာ ၁၀၀% ရိုးသားဖို႔လိုပါတယ္။ မ်က္ႏွာလိုက္ျပီးဆက္ဆံတာမ်ိဳး ၊ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြကို ဖိႏွိပ္တာမ်ိဳး၊ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြကို ေခါင္းပံုုျဖတ္တာမ်ိဳး မလုပ္ရပါဘူး။

READ
OK ကိုယ္စားျပဳ လက္ဟန္အမူအရာကို အမုန္းတရား ကိုယ္စားျပဳအဓိပၸာယ္လို႔ သတ္မွတ္

(၅) တာဝန္ယူတတ္ျခင္း

ေကာင္းတာျဖစ္ရင္ေတာ့ နာမည္ယူျပီး မေကာင္းတာျဖစ္ရင္ သူမ်ားကိုလႊဲခ်တာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ့ အက်င့္မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တာဝန္ယူတတ္ရပါမယ္။ မိမိရဲ့ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြရဲ့ေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ရပ္ေပးတတ္ရပါမယ္။

(၆) အျပဳသေဘာ စိတ္ထား

ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္က အဆိုးျမင္ေနရင္ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြကလည္း အလြယ္တကူ အဆိုးျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာတဲ့အခါ အဆိုးဘက္က မျမင္ပဲဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) စည္းရံုးတတ္ျခင္း

စည္းရံုးတတ္မွ မိမိေအာက္လက္ငယ္သားေတြကို အလုပ္ကို အတူတကြ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားလုပ္ၾကမွာပါ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးဆီနဲ႔ ေရွ႕ေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စည္းရံုးေနတဲ့အခါ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကလည္း ပိုျပီး ေအာင္ျမင္လြယ္ပါတယ္။

SHARE