ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖုိ႔ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

GaudiLab/Shutterstock

ေအာင္ျမင္တဲ့လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔မွာအေတြးအေခၚေကာင္းေတြ ကံေကာင္းမႈေတြရွိတာေၾကာင့္လို႔ သင္ထင္ေကာင္းထင္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဘ၀မွာေအာင္ျမင္ေနၾကတဲ့လူေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေျဖရွင္းမႈေတြနဲ႔သူတို႔ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကိုေပါင္းစပ္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈရလာခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ သုေတသနပညာရွင္ေတြကဆိုပါတယ္။သူတို႔ကို ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြအ ျဖစ္လည္း သုေတသီေတြက သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဒီလိုဘ၀မွာ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကလဲဆိုတဲ့ ဒီစိတ္၀င္စားဖြယ္ေလ့လာမႈတစ္ခုရဲ႕ ရလဒ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

G-Stock Studio/Shutterstock

အေထြေထြကၽြမ္းက်င္သူေတြ vs ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြ

အေထြေထြကၽြမ္းက်င္သူေတြဆိုတာကေတာ့ မတူညီတဲ့ဘာသာရပ္ေနရာေတြမွာ အသိပညာနဲ႔နားလည္မႈရွိတဲ့ သူေတြကိုေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ဟာ သီးျခားပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုကိုပဲ အာရံုစုိက္သင္ယူတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြကေတာ့ ပညာရပ္နယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ၀င္ဆံ့ေလ့လာသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔သိထားတဲ့အသိပညာေတြအားလံုးကို သူတို႔ရဲ႕အလုပ္မွာပံုေဖာ္ျပီး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့သူေတြ လည္းျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ကၽြမ္းက်င္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ဒါ့အျပင္ သူတို႔မွာရွိတဲ့ စိတ္ကူးအိုင္ဒီယာေတြနဲ႔ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကိုေပါင္းစပ္ျပီး နယ္ပယ္အသစ္ကိုခ်ဲ႕ထြင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူျဖစ္ျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးအေၾကာင္းေလးေတြကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

(၁) အလုပ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ပံုေသမထားပဲ ကူးေျပာင္းလြယ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဗဟုသုတမ်ားတဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အလုပ္တစ္ခုမွာ ပံုေသမလုပ္ပဲ ကူးေျပာင္းျပီးလုပ္မယ္ဆိုရင္အဆင္ေျပနိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ Artificial Intelligence နည္းပညာကိုတြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ေနရာမွာ နည္းပညာအသစ္ေတြကိုအစားထုိးျပီးလုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆိုရင္ အလုပ္လက္မဲ့ေတြေတာင္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီျပႆနာေတြကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြေနရာမွာ ကြန္ပ်ဴတာေတြကိုအစားထုိးအသံုးျပဳႏိုင္ေပမယ့္ လူေတြသာလုပ္ေဆာင္လို႔ရမယ့္အရာေတြေနရာမွာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို အစားထိုးႏိုင္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေန ေတြရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္မႈရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

GaudiLab/Shutterstock

(၂) အနာဂတ္မွာ ခိုင္မာတဲ့အလုပ္တစ္ခုရွိဖို႔လိုအပ္တယ္။

READ
အပ်င္းထူတဲ့မမေတြမွာေတြ႔ရမယ့္ အျပဳအမူ(၅)ခ်က္

ကုမၸဏီက လူေလွ်ာ့ခ်မႈေတြလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ဟာ ကုမၸဏီအတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔လို အပ္ပါတယ္။ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဒီဂရီေတြ၊ ဘြဲ႔ေတြရွိရံုနဲ႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့အလုပ္ရရွိဖို႔မလြယ္ကူသလို သင္လိုခ်င္တဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့လူတစ္ေယာက္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။သင္ရဲ႕အလုပ္ကိုလံုျခံဳစြာထားႏိုင္ဖို႔အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ပညာရပ္နယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသိပညာႏွံ႔စပ္ေအာင္ေလ့လာျပီး ခိုင္မာတဲ့အလုပ္တစ္ခုရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္မွာ စိတ္ခ်လက္ခ်နဲ႔ရပ္တည္လို႔ရမယ့္ ၀င္ေငြပို႔ေကာင္းဖို႔အတြက္ ဒီနည္းလမ္းက အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္မွာ စိတ္ခ်လက္ခ်နဲ႔ရပ္တည္လို႔ဖို႔ ၀င္ေငြပို႔ေကာင္းဖို႔အတြက္ အလုပ္တစ္ခုကို ပံုေသမလုပ္ပဲ ကူးေျပာင္းျပီးလုပ္မယ္ဆိုတဲ့နည္းလမ္းက သင့္ကိုအကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။ဒီလိုလုပ္တာဟာ သင့္အတြက္ ၀င္ေငြလည္းတိုးသလို ဗဟုသုတမ်ိဳးစံုကိုလည္းရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကိုသံုးတဲ့အတြက္ စိတ္၀င္စားမႈ နဲ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ ယခင္ကထက္ရရွိျပီး နယ္ပယ္အသစ္ေတြမွာ ပညာအသစ္ေတြလည္းရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေက်ာ္ၾကားသူေတြျဖစ္လာတာဟာ အံ့ၾသစရာမရွိပါဘူး။

SFIO CRACHO/Shutterstock

(၄) အလုပ္အေပၚမွာ ေက်နပ္အားရမႈေပးစြမ္းနိုင္တယ္။

ေန႔တိုင္း သင္လုပ္ေနက်ပံုစံအတိုင္းလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ သင့္ကိုယ္သင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပ်ာက္ေန သလိုခံစားေနရမွာပါ။ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြက်ေတာ့ ေနရာတိုင္းမွာ သူတို႔အတြက္ ေလ့လာစရာေတြေပါ မ်ားေနတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ကို ေက်နပ္မႈရွိၾကပါတယ္။

(၅) စိတ္၀င္စားမႈနယ္ပယ္သစ္ေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္တယ္။

READ
သင့္ကို အ့ံအားသင့္ေစမယ့္ ဘီယာရဲ႕ အျခားအသုံး၀င္ပုံမ်ား

ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြဟာ ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အျမဲေတြးေတာေနတတ္တဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပညာရပ္ေတြနဲ႔ နယ္ပယ္အသီးသီးက ေလ့လာစမ္းသစ္မႈအသစ္ေတြကိုပူးေပါင္းျပီး ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ လုပ္တတ္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၆) အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဒီနည္းလမ္းက သင့္ကိုမက်႐ံႈးေစပါဘူး။

အေထြေထြကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြဟာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူရွင္သန္ေနၾကေပမယ့္ အေထြေထြကၽြမ္းက်င္သူေတြကေတာ့ ေနရာတစ္ခုထဲမွာပဲ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေအာင္ပိတ္မိေနၾကတဲ့ သူေတြျဖစ္ျပီး  အေထြေထြကၽြမ္းက်င္သူေတြကေတာ့ နယ္ပယ္စံုေနရာစံုမွာ၀င္ဆံ့ျပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနၾကတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူမွေတာ့ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူေတြအျဖစ္ မေမြးဖြားလာၾကပါဘူး။ သင္ကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င့္သင္ယူစူးစမ္းႏိုင္မွသာ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္သူအျဖစ္ ေအာင္ျမင္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Thae

SHARE