မိုဘိုင္းအင္တာနက္အျမန္ဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ UKထိပ္ဆုံးမွရပ္တည္

First Quarter, 2017 State of the Internet Report ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ(၇၂)ႏိုင္ငံ
မွာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္အျမန္ဆုံးႏိုင္ငံဟာ အဂၤလန္(UK)ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ အဆင့္(၂၈)မွာသာ ရပ္တည္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီစစ္တမ္းကို Akamai Technologiesကုမၸဏီက ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ႏုိင္ငံက ၂၆Mbpsႏႈန္းနဲ႔ မို
ဘုိင္းအင္တာနက္အျမန္ဆုံးအဆင့္(၁)ေနရာမွာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ေနာက္မွာ ဂ်ာမနီက
ရပ္တည္ေနၿပီး ၂၄.၁Mbpsႏႈန္းရွိပါတယ္။ တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ၂၁.၆Mbpsႏႈန္းရွိၿပီး အဆင့္(၂၈)မွာရပ္တည္ေနတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ၁၀.၇Mbpsႏႈန္းသာရွိပါတယ္။

တစ္ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ပ်မ္းမွ်အင္တာနက္မိုဘိုင္းအျမန္ဆုံးႏႈန္းမွာ ၇.၂Mbpsႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ကထက္ (၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းပိုျမင့္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းမွာဆိုရင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက မိုဘိုင္းအင္တာနက္အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး
၁၅.၇Mbpsႏႈန္း၊ ၁၅.၆Mbpsႏႈန္းနဲ႔ အဆင့္(၉)နဲ႔ (၁၀)မွာ အသီးသီးရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆင့္(၂၈)အတြင္း
မွာ ထိုင္၀မ္(၁၃.၀Mbpsႏႈန္း)၊ အင္ဒိုနီးရွား(၁၂.၈Mbpsႏႈန္း)၊ ေတာင္ကိုရီးယား(၁၁.၈Mbpsႏႈန္း)တို႔က ရပ္တည္
ခဲ့ၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္မႈဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထက္ေတာင္သာလြန္ခဲ့ပါတယ္။

READ
ကေလးေတြအတြက္ ‘Facebook for kids’ app ကို ၿဗိတိန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္အသုံးျပဳ
M2T(Shwemom)
Source ; Daily Mail
SHARE