အေတြးထဲထက္ အဆမတန္ႀကီးမားေနတဲ့ ခ်စ္စဖြယ္တိရိစၦာန္ေလးမ်ား

Reddit

ေခြးအရြယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ေၾကာင္ႀကီးေတြ ျမည္းအရြယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ေခြးႀကီးေတြ ျမင္ဖူးလား။ တိရိစၦာန္ေတြမွာလည္း အေကာင္ထြားႀကီးေတြ ရွိပါတယ္ေနာ္။ ဧရာမယုန္ရိုင္းေတြနဲ႔ ပင္လယ္လိပ္ႀကီးေတြဟာလည္း စိတ္ထဲမွာမွန္းထားတဲ့ ႀကီးတယ္ဆိုတဲ့အရြယ္အစားထက္ေတာင္ ႀကီးေနပါဦးမယ္ေနာ္။

ၾကည့္ရႈလိုက္ရသူေတြအံ့ၾသသြားေစမယ့္ ဧရာမအေကာင္ႀကီးေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေျမေအာက္ရထားေပၚမွာေတြ႕ရတဲ့ေကာင္ႀကီး။

 

Reddit

ေတာရိုင္းယုန္ေလး။

Reddit

လသားအရြယ္ေခြးေပါက္ေလးပါတဲ့။

Reddit

ခ်စ္လိုက္တာ.. တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ေတာင္တူေနသလိုပဲ။

Reddit

ၾကြက္ပါတဲ့ေနာ္..

Reddit

သာမန္ Golden Retriever ေပါက္ေလးေတြထက္ ပိုမိုထြားႀကိဳင္း။

Reddit

(၆) လသားအရြယ္ေခြးေပါက္ေလး။

Reddit

ေၾကာင္လံုးလံုးႀကီး။

Reddit

ဘယ္လိုေတြေတာင္ေဖာင္းကားေနတာလဲ။

Reddit

စားပြဲေပၚကိုခုန္တက္ၿပီး စားစရာေတြခိုးစားစရာမလိုေတာ့ဘူး။ အသာေလးပဲ။ ေၾကာင္ပါတဲ့ေနာ္။

Reddit

ကမ္းေျခမွာေတြ႕ရတဲ့ပင္လယ္လိပ္။

Reddit

ငါးႀကီးကလည္း..

Reddit

ဗလေတာင့္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ဘရားသားေတြေတာင္ သူ႕ေလာက္ဗလေတာင့္ႏို္င္မယ္မထင္ဘူး။ 

Reddit

Source: Bright Side

Penny

SHARE