နာမည္ေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ခၽြတ္စြတ္တူတဲ့ တိရိစၦာန္ version မ်ား

အၾကည့္ေတြ၊ မ်က္ႏွာေပါက္ေတြ၊ မ်က္ႏွာအေနအထားေတြဟာ ၾကည့္ေလ ၾကည့္ေလ ခၽြတ္စြတ္တူေလပါပဲ။ ဟုတ္မဟုတ္ကိုေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါဦး။

Thomas Brodie-Sangster
reddit
Cher
reddit
Eric Stonestreet
reddit
Rowan Atkinson
reddit
Miley Cyrus
reddit
Kanye West
reddit
Samuel L. Jackson
reddit
Taylor Lautner
reddit
Adrien Brody
reddit
Richard Branson
reddit
Julia Roberts
reddit
Ron Perlman
reddit

Source: Bright Side

Penny

SHARE