အမ်ိဳးသားအသင္းနဲ႔ တန္းတူလစာရေရွိတာ့မယ့္ ၾသစေၾတးလ်အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုးအသင္း

Facebook/WestFieldMitaldas

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ထိပ္တန္းအမ်ိဴးသမီးေဘာလံုးကစားသမားေတြဟာ က်ားမလစာကြာဟခ်က္ကို ညွိႏိႈင္းေပးဖို႔သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏို၀င္ဘာလ(၁၃)ရက္ေန႔ကရရွိခဲ့ျပီးေနာက္ အခုဆိုရင္ အမ်ိဴးသမီးေဘာလံုးကစားသမားေတြဟာ အမ်ိဳးသားေဘာလံုးကစားသမားေတြနဲ႔ တန္းတူလစာ ရရွိေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္းတို႔ဟာ စီးပြားျဖစ္၀င္ေငြေတြကို အတူတူမွ်ယူ သံုးစြဲႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က အမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္းကသာ အဖြဲ႔အတြက္၀င္ေငြ ကိုရွာေပးခဲ့တဲ့အတြက္ လစာ၀င္ေငြ ပိုမိုရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

 အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းကလည္း အမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္းနည္းတူ ႏိုင္ငံတကာလွည့္ပတ္ျပီး ေဘာလံုးပြဲေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရလို႔ နည္းျပနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြအတြက္ လစာတန္းတူရရွိဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။စုေပါင္းညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္လို႔ေခၚတဲ့ (၄)ႏွစ္စာခ်ဳပ္ကို ၾသစေၾတးလ်ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ကစား သမားမ်ား သမဂၢၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေပးဖို႔ ႏို၀င္ဘာလ(၁၃)ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းကေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Massive Matildas fans 'The Croissants' in Adelaide

Are these the most passionate Westfield Matildas fans in the world? We followed 'The Croissants' as they flew to Adelaide to see us face Chile!

Posted by Westfield Matildas on Friday, November 15, 2019

အမ်ိဳးသမီးအားကစားသမားေတြ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိဖို႔အတြက္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြကတည္းက မီးေမာင္းထိုးျပေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မတ္လတုန္းကလည္း အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုး ကစားသမားအဖြဲ႔ဟာ အေမရိကန္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဆန္႔က်င္ျပီး က်ား၊မခြဲျခားဆက္ဆံတယ္ဆိုၿပီး အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။အေမရိကန္အမ်ိဳးသား ေဘာလံုးသမားေတြရရွိတဲ့ လစာနဲ႔ သူတို႔အမ်ိဳးသမီးေတြရရွိတဲ့လစာ မတူညီတဲ့အတြက္ ဒါဟာခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ကိုျပသတာပဲျဖစ္တယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ေမလမွ ာရံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

 

 

ၾသစေၾတးလ်အစီအစဥ္အသစ္ေအာက္မွာ ၾသစေၾတးလ်အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္း တို႔ဟာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခုႏွစ္အတြင္းရရွိတဲ့ ၀င္ေငြ(၂၄)ရာခိုင္ႏႈန္းကို မွ်ေ၀သံုးစြဲဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္(၁)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမွင့္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

A landmark day in Westfield Matildas history. Read more: https://bit.ly/2qvMOd1

Posted by Westfield Matildas on Tuesday, November 5, 2019

ၾသစေၾတးလ်အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းဟာ အသစ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္တဲ့ စာခ်ဳပ္စနစ္အသစ္အရ အမ်ိဳးသားကစားသမားေတြနည္းတူ လစာကိုရရွိေတာ့မွာပါ။ ကစားသမားေတြဟာ FIFA World Cup ေဘာလံုးပြဲအတြက္ ေျခစစ္ပြဲအေပၚရရွိတဲ့ဆုပိုက္ဆံမွာလည္း ပမာဏတိုးျပီး လက္ခံရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိရင္ အခုအခါမွာေတာ့ (၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား တိုးျမွင့္ရရွိသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ CNN သတင္းဌာနရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။

Thae Su

SHARE