“အဝတ္မေတာ္ တစ္ရွက္” ျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့ အဝတ္အစားဒီဇိုင္းအဆန္းႀကီးမ်ား

Viral Snap

ေတာင္းမွာအကြပ္ လူမွာအဝတ္ဆိုသလို လူေတြဝတ္ဆင္လိုက္တဲ့ အဝတ္အစားမွန္သမွ်ဟာ ဝတ္တဲ့လူရဲ႕ အသြင္ျပင္သိကၡာတစ္ရားနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အသြားမေတာ္တစ္လွမ္း၊ အစားမေတာ္တစ္လုတ္အျပင္ အဝတ္မေတာ္တစ္ရွက္ဆိုတဲ့ စကားေလးကို ထပ္ၿပီး တီထြင္ပါရေစေနာ္။ အဝတ္အစားအဆင္ သို႔မဟုတ္ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ ျမင္ရတဲ့လူ အူေၾကာင္ေၾကာင္ျဖစ္သြားေစမယ့္ အဝတ္အစားေလးေတြကို စုစည္းတင္ျပပါရေစေနာ္။

အဲဒီလက္ကၿပီးရင္ ခါးမွာပတ္ရမွာလားဟင္။

Viral Snap

ဘာႀကီးလဲ…

Viral Snap

ကင္မယာမန္းေတြ မခြီခ်င္ၾကဘူးလားမသိ။

Viral Snap

ပန္းနီနီေလး။

Viral Snap

နားရြက္ေလးပါေနာ္။

Viral Snap

ပန္းပြင့္ေလးလား။

Viral Snap

အႏၱရာယ္ပဲ..

Viral Snap

အယ္မရယ္ လန္႔သြားတာပဲ။

Viral Snap

ေဘာ္ဒီရွိတ္ေလးေပၚေအာင္လို႔မလား။

Viral Snap

ဒီဇိုင္နာရယ္ ဘယ္လိုေတာ္ဆင္ေပးလိုက္တာလဲ။

Viral Snap

အဲဒီလိုကြက္တိၾကီးေတြ မခံစားႏိုင္ပါဘူးေနာ္။

Viral Snap

Penny

Source : The Sun

SHARE