ဦးေခါင္းေျပာင္ေျပာင္ေပၚက ထူးထူးဆန္းဆန္း တက္တူးလက္ရာမ်ား

ဦးျပည္ေျပာင္ေျပာင္ျဖစ္လုိ႔ စိတ္ညစ္ေနသူေတြ၊ ဆံပင္မေပါက္လုိ႔ စိတ္ညစ္ေနသူေတြအတြက္ ေျဖရွင္းရာနည္းလမ္းေကာင္းေကာင္းေလးေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဆံပင္အတုစြပ္ၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့ ဆံပင္ဆဲလ္ေတြ ဦးေခါင္းအေရျပားေပၚမွာ ခြဲစိတ္စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ဆံပင္ေပါက္ေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ ဦးေခါင္းေျပာင္ေျပာင္ေတြကို လွပေအာင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ေခါင္းေပၚက စားစရာ

JAM PRESS

(၂) ေျပာစရာရွိ ေျပာခဲ့ပါ

JAM PRESS

(၃) မေျပာေသးဘူး ၾကည့္ေနတယ္

JAM PRESS

(၄) မိစာၦ

JAM PRESS

(၅) ပါဝါ

JAM PRESS

(၆) ဦးေခါင္းခြံအတြင္းက နံရံ

JAM PRESS

(၇) စိတ္ဆုိးျခင္း

JAM PRESS

(၈) ပုံစံတစ္မ်ိဳး

JAM PRESS

(၉) ၾကည့္ေနတယ္

JAM PRESS

(၁၀) အကြက္ခ်ျခင္း

JAM PRESS

(၁၁) တက္တူးပါတဲ့

JAM PRESS

(၁၂) အကုန္ညႇပ္မယ္

JAM PRESS

(၁၃) ေနာက္တစ္မ်က္ႏွာ

JAM PRESS

(၁၄) ဇစ္

JAM PRESS

(၁၅) ျမက္စားေနတဲ့ ဆိတ္ကေလး

JAM PRESS

(၁၆) ဘုိးလင္း

JAM PRESS

(၁၇) အကုန္ရွင္းမယ္

JAM PRESS

(၁၈) စိတ္ဖိအားမ်ားေအာက္မွာ

JAM PRESS

(၁၉) လိပ္ကေလးတစ္ေကာင္

JAM PRESS

နတ္စည္ေတာ္ (Shwemom)

READ
မိဘေနရာ ေရာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပံုစံေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးမ်ား

source : thesun.co.uk

SHARE