ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားသူမ်ားဦးေႏွာက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားျပား

BMI (Body Mass Index)အရကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္သူေတြဟာသိျမင္ႏိုုင္မႈစြမ္းရည္က်ဆင္းၿပီးရူး သြပ္ႏိုင္ေျခမ်ားျပားတယ္လို႔သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားအရသိရပါတယ္။

က်န္းမာတဲ့ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုထိန္းသိမ္းထားဖို႔လံုေလာက္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့အ၀လြန္ျခင္းနဲ႔ ႏွလံုးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ကင္ဆာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေသေစႏိုင္တဲ့နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းတို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။အခုထပ္မံၿပီး ရူးသြပ္ႏိုင္ေျခမ်ားျပားတယ္ဆိုတာကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြက သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

BMIအရ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့အခါ သိျမင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ေတြက်ဆင္းႏိုင္တယ္လို႔ အသစ္ေတြ႕ရွိထားတဲ့သုေတသနေတြမွာအႀကံျပဳတင္ျပထားပါတယ္။ဒီလိုကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္းဟာဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္းကိုျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။

ဦးေႏွာက္ရဲ႕သိျမင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ေတြက်ဆင္းတာဟာ က်န္းမာတဲ့သူေတြမွာေတာင္ အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့အခါ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ သာမန္ျဖစ္ရပ္သာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီလိုကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္ၿပီး ၀တဲ့သူေတြကေတာ့ သာမန္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ဒီအေျခအေနကို သိသိသာသာ ဆိုးရြားစြာခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို BMI အရကိုုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္တဲ့သူေတြဟာ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ ဦးေႏွာက္ရဲ႕သိျမင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ေတြ မညီမွ်မႈကို ပိုမိုခံစားလာရၿပီဆိုရင္ေတာ့ ရူးသြပ္တဲ့အထိပါျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ဖို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားေနပါၿပီ။

ဒီသုေတသနအသစ္တစ္ခုဟာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာကိုၾကား၀င္ေျဖရွင္းနည္းအသစ္ေတြနဲ႔ကုသကာကြယ္မႈေတြျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေကာင္းေပးႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

သုေတသနကိုလူေပါင္း၉၀၀၀ပါ၀င္ေလ့လာမႈနဲ႔၁၂၅၀၀ဦးပါ၀င္တဲ့ ေလ့လာမႈဆိုၿပီးပံုစံႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။သုေတသနပညာရွင္ေတြက အသက္အရြယ္အိုမင္းေနတဲ့သူေတြမွာ ၆ႏွစ္ၾကာေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သိပၸံပညာရွင္ေတြက  သုေတသနမွာပါ၀င္စစ္ေဆးခံသူမ်ားရဲ႕ BMI အျပင္ဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္း၊သိျမင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္တို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအခ်က္ အလက္မ်ားဆန္းစစ္ရယူခဲ့ပါတယ္။BMIျမင့္တက္ျခင္းနဲ႔သိျမင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္က်ဆင္းျခင္းတို႔ရဲ႕တိက်တဲ့ဆက္ႏြယ္မႈေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အရီဇိုးနား တကၠသိုလ္က သုေတသနကိုဦးေဆာင္ခဲ့သူ Kyle Bourassaက”ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္တဲ့စစ္ေဆးခံယူ တဲ့သူေတြကို ပထမ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုထားၿပီးေလ့လာတဲဲ့အခါ သူတို႔ဟာ ေနာက္ေလးႏွစ္ေလာက္ထိ CRP levelေျပာင္းလဲျမင့္တက္လာတာကိုေတြ႕ရတယ္။CRP levelဆိုတာ ေသြးတြင္းပရိုတင္းဓာတ္တိုုင္းတာမႈျဖစ္ၿပီး သိသိသာ သာျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ခႏာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြေရာင္ရမ္းတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ေလးႏွစ္ေလာက္ CRP levelျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္တဲ့အခါ ဒီလို သုေတသနရလဒ္ ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”လို႔ဆိုပါတယ္။

READ
ခါးနာျခင္းအတြက္ အိမ္တြင္းေဆး(၆)မ်ိဳး

ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ ေသြးဖိအားျမင့္တက္ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရိုးအဆစ္ေရာင္ရမ္းနာေရာဂါနဲ႔ သည္းေျခအိတ္ေရာဂါတို႔ျဖစ္ပြားႏိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္Bourassaက”ကိုယ္အေလးခ်ိန္နည္းတဲ့အေျခအေနဟာသင့္အတြက္ေကာင္းပါတယ္။သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ေရာ သင့္ဦးေႏွာက္အတြက္ပါေကာင္းပါတယ္”လို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

ChoChoThan(Shwemom)

ref:thesun

SHARE