သတၱဝါတိုင္းနဲ႔သင့္ျမတ္ေအာင္ေနႏုိင္တဲ့ Capybara ေကာင္ေလးမ်ားအေၾကာင္း

Boredpanda

Capybara ေကာင္ေလးေတြဟာ ၾကြက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားထဲပါဝင္ၿပီး ႏုိ႕တိုက္သတၱဝါအမ်ိဳးအစားမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေနရိကေတာင္ပိုင္းမွာ ေနထိုင္က်က္စားေလ့ရွိၿပီး ၾကြက္မ်ိဳးစိတ္ထဲ ႀကီးထြားမႈအျမင့္ဆံုးရွိတဲ့ အေကာင္ေလးမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

Boredpanda
Boredpanda

သာမန္ဖြံ႕ျဖိဳးၿပီးအေကာင္ဟာ ၃.၄၈ ေပမွ ၄.၄၀ ေပအထိ ႀကီးထြားႏုိင္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္အရကေတာ့ ၇၇ ေပါင္မွ ၁၄၆ ေပါင္အထိ ေလးႏုိင္ၿပီး အမမ်ားဟာ အထီးမ်ားထက္ပိုဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိ္င္ပါတယ္။ ေရွ႕ေျခဟာ ေနာက္ေျခထက္ပိုတိုၿပီး ေရွ႕ေျခမွာ ေျခေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္းပါၿပီး ေနာက္ေျခမွာေတာ့ (၄) ေခ်ာင္းစီပါပါတယ္။

Boredpanda

ပူးေကာင္ေလးမ်ား၊ hamster ေတြနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးမ်ိဳးစိတ္တူၾကၿပီး စိုစြတ္တဲ့သစ္ေတာပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေရစပ္နားေတြမွာ ေနထုိင္ေလ့ရွိပါတယ္။ Capybara မ်ားဟာ သတၱဝါတိုင္းလိုလိုနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနတတ္ၾကၿပီး ေဖာေရြတတ္ၾကပါတယ္။

Boredpanda
Boredpanda

၁၀ ေကာင္မွ အေကာင္ ၂၀ အထိ အုပ္စုဖြဲ႕ေနထုိင္တတ္ၾကၿပီး အမ်ားဆံုးအေကာင္ ၁၀၀ ေလာက္အထိ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ျမက္ပင္ေတြကို အဓိကစားသံုးၿပီး သစ္ေခါက္၊ အပင္ငယ္ေလးေတြနဲ႔ သစ္သီးသစ္ဖုေတြကို စားသံုးေလ့ရွိပါတယ္။ အႏၱရာယ္ျပဳတတ္တဲ့ အေကာင္ေလးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

Boredpanda
Boredpanda

သက္တမ္းအရေတာ့ (၈) ႏွစ္မွ (၁၀) ႏွစ္အထိ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအသက္ရွင္ေလ့ရွိေပမယ့္ ေသခ်ာေမြးျမဴျခင္းမရွိဘဲ ေတာရိုင္းထဲသဘာဝအေလ်ာက္ရွင္သန္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြကေတာ့ က်ားသစ္၊ သိမ္းငွက္၊ စြန္၊ နဲ႔ ေျမြႀကီးေတြရဲ႕ အဓိကပစ္မွတ္အထားခံထားရတဲ့ သတၱဝါေလးေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ်ျခင္း (၄) ႏွစ္သာအသက္ရွင္ႏုိင္ေလ့ရွိပါတယ္။

READ
ရွိမယ္လို႔ေတာင္ လံုး၀မထင္ရေလာက္တဲ့ ကမၻာအေျခာက္ေသြ႕ဆံုးအရပ္ေဒသ (၅) ခု
Boredpanda

Capybara ေလးေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေလးေလးပင္ပင္နဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆးရွိမယ္လို႕ ထင္ရေပမယ့္ ေရထဲမွာ ျမင္းတစ္ေကာင္ရဲ႕ႏႈန္းထားလို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လႈပ္ရွားႏုိင္ပါတယ္။ (၅) မိနစ္နီးပါး ေရငုပ္ႏုိင္ၿပီး အသက္ရွဴဖို႕ေရေပၚႏွာေခါင္းေလးသာထားေဖာ္ၿပီး အိပ္စက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ရႊံ႕လူးေလ့ရွိတဲ့ သတၱဝါေလးေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Boredpanda

Source: Wiki, Boredpanda

Penny

SHARE