နာဇီဂ်ာမနီရဲ႕ အရိုင္းစုိင္း, အရက္စက္ဆံုး ေရႊေရာင္ဆံပင္ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီး

နာဇီစစ္သားေတြရဲ႕ ၾကမ္းတမ္းၿပီးရက္စက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြဟာ အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္လံုလံုနဲ႔ ယေန႔ထိရွိေနဆဲပါ။ သာမန္အရပ္လုပ္အရပ္သားရို္းသားေအးေဆးစြာေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသားေတြဟာ နာဇီပါတီထဲ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အထူးတပ္သားေတြျဖစ္လာၾကတဲ့အခါ သူတစ္ပါးအေပၚ...
Sponsored

Trending

Featured Stories