တရုတ္အစိုးရမွအသစ္အသိမွတ္ျပဳလိုုက္တဲ့ gamer ေတြအပါအဝင္ အလုပ္သစ္ ၁၃ မ်ိဳး

တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အစိုးရဟာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားအသစ္ေပါင္း ဒါဇင္ေလာက္ကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ စာရင္းျပဳစုခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ဟာေနာက္ပိုင္း နည္းပညာပုိင္းနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့နယ္ပယ္ေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေစရန္ဦးစားေပးေတာ့မယ့္ အေနအထားမွာရွိလို႕ေနပါတယ္။ ၂၀၂၅ မွာ က်င္ပျပဳလုပ္ဖို႕ စီစဥ္ထားတဲ့ “Made in China 2025” အစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံတြင္းက နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို ပိုတိုးတက္ေအာင္ ေထက္ပံ့ေပးဖို႕အတြက္ အခုလိုမ်ိဳးလုပ္ငန္းအသစ္ေတြကို တရားဝင္အသက္ေမြးဝမ္းအေက်ာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

AFP

တရုတ္ျပည္ရဲ႕လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနနဲ႕ လူမႈဖူလံႈေရးဌာနတို႕မွ AI (artificial intelligence) အပိုင္းမွ game နယ္ပယ္ျဖစ္တဲ့ E-sport ေတြအထိပါ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တဲ့ အလုပ္ေပါင္း ၁၃ ခုေတာင္ စာရင္းအသစ္ေနနဲ႕ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွာ အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအသစ္ေတြကိုအသစ္သြင္းစာရင္းျပဳစုလိုက္တာဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ေနာက္္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ဒီလိုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္အျပဳခံလိုက္ရတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ထူးခၽြန္တဲ့လူေတြ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈေတြကို ေငြအားေရာ လုပ္ငန္းအားပါရၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွာ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ ၁၃ ခုလံုးဟာ နည္းပညာအျမင့္ပိုင္းနယ္ပယ္ထဲက လုပ္ငန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

READ
သူနာျပဳဆရာမေတြေျပာျပတဲ့ သရဲတေစၦမ်ားအေၾကာင္း Part (5)
Xinghua

အသစ္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္တဲ့ အလုပ္ ၁၃ ခုကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

 • AI engineering technicians
 • IoT engineering technicians
 • Big data engineering technicians
 • Cloud computing engineering technicians
 • Digitalisation manager – ကိုေအာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး digital platform ေတြ သုိ႕မဟုတ္ တျခားေသာနည္းလမ္းေတြမွတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႕ခြဲေပးသူ
 • Architecture modelling technicians
 • E-sports operators – e-sport နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ event ေတြကို စီစဥ္သူ သို႕မဟုတ္ e-sport နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ content ေတြကို ဖန္တီးသူ အစရွိသည္တို႕
 • E-sports players
 • Drone pilots
 • Agricultural agents – လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စစ္တမ္းျပဳစုကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ သက္ဆုိင္တဲ့ နည္းပညာပိုင္းက႑ေတြကို ေတာင္ယာသူႀကီးမ်ားအား ရင္းႏွီးေစရန္မိတ္ဆက္ေပးၿပီး အသံုးျပဳပံုမ်ားကို လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးရသူprovide technical support for farmers, among other things
 • IoT installation commissioners
 • Industrial robotics operators
 • Industrial robotics maintenance staff
READ
၁၃ ဆိုတဲ့ဂဏန္းကို လူေတြေရွာင္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း

Source: South China Morning Post, Asia One

Penny

SHARE