သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားေတြကို စမတ္လက္ပတ္ေတြ ဝတ္ဆင္ေစၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ တ႐ုတ္က စနစ္

တ႐ုတ္မွာ သူတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသားေတြကို AI နညး္ပညာေတြ သံုးၿပီး ေျခရာခံတဲ့ စနစ္ေတြ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလ်က္ရိွၾကပါတယ္။ ရာဇဝတ္သား ဖမ္းဖို႔ ရဲေတြတပ္ဆင္တဲ့ စမတ္မ်က္မွန္၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေျခရာခံ ယူနီေဖာင္း စသျဖင့္ အစံုပါပဲ။

ယခုတစ္ခါမွာေတာ့ တ႐ုတ္အေရွ႕ပိုင္းက ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ သူတို႔ရဲ႕ ျဖန္႔ထားတဲ့ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားေတြကို ေျခရာခံဖို႔အတြက္ စမတ္လက္ပတ္ေတြ ဝတ္ဆင္ေစထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Jiangsu ျပည္နယ္ရိွ Nanjing West River ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီက ထုိစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

The Verge

စနစ္အစကေတာ့ လက္ပတ္ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုဟာ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ မိနစ္ ၂၀ ထက္ ပိုၿငိမ္သက္ေနခဲ့ရင္ လက္ပတ္ကေန “အလုပ္ဆက္လုပ္ပါ” လို႔ ထေအာ္တဲ့ အခ်က္ေပးျမည္သံ ထည့္သြင္းထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကိုေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္စရိတ္ သက္သာေအာင္ ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

The Verge

ဒါေပမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြကို အလုပ္မတရားခိုင္းေစသလို တြန္းအားေပးတဲ့ပံုမ်ိဳး ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ကစၿပီး လက္ပတ္ကေန အလုပ္လုပ္ဖို႔ ထေအာ္တဲ့ ျမည္သံကို မထည့္သြင္းေတာ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြက ဘယ္ေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ေနလဲဆိုတာကို ေျခရာခံတဲ့ GPS စနစ္ကေတာ့ နဂိုအတုိင္း ဆက္လက္က်င့္သံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

READ
ဆားခဲထက္ေသးငယ္တဲ့ ကမာၻ႕အေသးဆံုးကြန္ျပဴတာခ်စ္ပ္ကို IBM ဖန္တီး
The Verge

အလုပ္ဆက္လုပ္ဖို႔ တုိက္တြနး္တဲ့ အခ်က္ေပးသံကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ဆုိရွယ္မီဒီယာမွာေတာ့ comment မ်ိဳးစံုပါပဲ။ တ႐ုတ္ရဲ႕ နာမည္ႀကီးမီဒီယာ South China Morning Post ကေတာ့ တ႐ုတ္ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ အလုပ္လုပ္ေနတုန္း မ်က္စိေထာက္ေထာက္ ၾကည့္ခံေနခဲ့ရတဲ့ စနစ္ကေန လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီလုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။

Ref: The Verge, South China Morning Post

 

SHARE