ကမၻာေက်ာ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရဲ႕ အံမခန္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားပံုကို ယွဥ္ျပထားေသာပံုမ်ား

လူဦဒေရတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႕အမွ် ၿမိဳ႕ျပေတြရဲ႕ အျပင္အဆင္၊ အေဆာက္အအံုနဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြဟာလည္း ဒီႏွစ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲကုန္ၾကပါၿပီ။ ယခင္တုန္းက ၿမိဳ႕ျပေတြရဲ႕ပံုရိပ္ေတြနဲ႕ ယခုေနာက္ပိုင္းနွစ္ေတြရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပပံုေတြကို ကြဲကြဲျပားျပားသိရေအာင္လို႕ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဒူဘိုင္းနဲ႕ ယခုဒူဘိုင္း

© Noor Ali / Wikimedia Commons
© depositphotos.com

၁၉၃၇ ခုႏွစ္တုန္းက Buenos Aires က Avenida Nueve de Julio နဲ႕ အခု

© unknown / Wikimedia Commons
© depositphotos.com

၁၉ ရာစုႏွစ္တုန္းက Moscow ျမစ္နဲ႕ ယခု

© unknown / Wikimedia Commons
© depositphotos.com

၁၈၃၈ ခုႏွစ္တုန္းက Chicago နဲ႕ ယခု

Wikimedia Commons
© depositphotos.com

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တုန္းက Los Angeles ၿမိဳ႕ထဲနဲ႕ ယခု

© Andrea Booher / Wikimedia Commons
© depositphotos.com

ရွန္ဟိုင္းရဲ႕ ၁၉၂၀ နဲ႕ ယခုျမင္ကြင္း

Wikimedia Commons
© depositphotos.com

၁၈၂၂ ခုႏွစ္တုန္းက ဘန္ေဘာက္နဲ႕ယခု ဘန္ေကာက္

READ
ကမာၻ႕ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံး (10)ႏုိင္ငံ

© depositphotos.com

၁၈၇၃ ခုႏွစ္တုန္းက Manhattan နဲ႕ ယခု

© unknown / Wikimedia Commons
© depositphotos.com

Source: Bright Side

Penny

SHARE