ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြကိုမလုပ္ေပးသေရြ႕ ကေလးမယူဘူးဆုိတဲ့မိန္းကေလး

Twitter / Tag24

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ အစိုးရကေဆာင္ရြက္စရာရွိတာေတြကို မလုပ္ေဆာင္ေပးသေရြ႕ သူ႕အေနနဲ႔ကေလးမယူဘူးလုိ႔ဆုိလုိက္တဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မိန္းကေလးတစ္ဦးေၾကာင့္ အားလုံး ပြဲဆူ ကုန္ၾကပါတယ္။

ဒီဆိုး၀ါးတဲ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြကို အစိုးရကစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုမလုပ္ေဆာင္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဘ၀မွာ ကေလးယူဖို႔ရွိလာမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ #NoFutureNoChildren ကိုတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္ Emma Lim ကေျပာပါတယ္။

 

ကၽြန္မရဲ႕အနာဂတ္မွာ ကၽြန္မဟာအေမတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တယ္လို႔ ကေနဒါႏိုင္ငံ Montreal ျမိဳ႕ရွိ McGill တကၠသိုလ္ရဲ႕ဇီ၀ေဆးပညာသိပၸံေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Lim က Insider သတင္းဌာနကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲမႈေတြရွိေနတဲ့ရာသီဥတုေတြဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဒီကမၻာေပၚကို ကေလးတစ္ေယာက္ကို မေခၚခ်င္ပါဘူး။သူတို႔အတြက္လံုျခံဳမႈမရွိတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ Lim ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာၾကားထားတဲ့စာ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကိုလည္းကၽြန္မတို႔အဖြဲ႔ အစည္းကလက္ခံရရွိခဲ့ ပါတယ္။အဲ့ဒီထဲမွာေရးထားတာကေတာ့ အစိုးရကဒီကိစၥကိုမေဆာင္ရြက္ေပးသမွ်ကာလပတ္လံုး အနာဂတ္မွာကေလးလံုး၀ယူဖို႔မရွိဘူးလို႔ေရးထားၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ Lim ကေျပာပါတယ္။

(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ (၁၉)ရာစုႏွစ္ကတည္းက ေျမျပင္ၾကီးဟာ(၁)ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ေ လာက္သာပူေႏြးမႈေတြရွိေတာ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လူေတြေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရတဲ့အခက္အခဲေတြကို ကူညီေပးႏိုင္မယ့္အစီ အစဥ္ကို ဘယ္လိုရွာေဖြမလဲဆိုျပီး Lim ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ငယ္ရြယ္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုယံုၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း green team အဖဲြ႔နဲ႔ပူးေပါင္းျပီး အသံုးျပဳျပီးသားပစၥည္းေတြကို ထပ္ျပီးအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ယံုၾကည္မႈေတြဟာ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့တယ္လို႔ Lim ကေျပာပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔က ကေနဒါႏိုင္ငံ Ottawa ျမိဳ႕ရဲ႕ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ေနရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Parliament Hill မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးတဲ့ပြဲမွာ Lim ရဲ႕ခံယူခ်က္ေတြကိုေျပာတဲ့အခ်ိန္ သူမရဲ႕မိဘေတြကလည္း အတူပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Thae

SHARE