ေမြးကင္းစကေလးမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကမၻာအႏွံ႔မွ ရိုးရာဓေလ့မ်ား

မီးဖြားျခင္းဟာ ေလာကႀကီးရဲ႕ လွပၿပီးအရမ္းကိုမွ သဘာဝဆန္တဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါ။ လူသားမ်ားအတြက္ေတာ့ မီးဖြားၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ကမၻာ႕အရပ္ရပ္မွ ေနရာေဒသ၊ ရိုးရာဓေလ့၊ လူမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈတို႕နဲ႕ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။

ေမြးခင္းစကေလးေတြကို ေကာင္းခ်ီးေပးတဲ့သေဘာနဲ႕ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ဓေလ့မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။

USA

အေမရိကမွာေတာ့ ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္သူမ်ားတဲ့အတြက္ ေမြးခင္းစကေလးမ်ားကို ဘုရားေက်ာင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ကေလးရဲ႕မိဘမ်ားကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာေရးအုပ္စုခြဲထဲ သြင္းတဲ့အေနနဲ႔ ေကာင္ခ်ီးေပးေလ့ရွိပါတယ္။

WasterAid/Jill Costantino

Japan

ဂ်ပန္မွာေတာ့ Okuizome လို႕ေခၚတဲ့ အစားအေသာက္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပၾကရပါတယ္။

WaterAid/Kodai

Sweden

မီးဖြားျခင္းကို ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ေစခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႕ေရာ ကေလးနဲ႕လည္းရင္းႏွီးမႈပိုရရွိေအာင္ေရာအတြက္ဆိုၿပီး ဆီြဒင္မွာေတာ့ ဖခင္ေတြဟာ ေမြးခင္းစကေလးေတြရဲဲ႕ခ်က္ႀကိဳးကို ကိုယ္တုိင္ျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

Picture: WaterAid/Mikaela Lindstrom

India

အိႏိၵယမွာေတာ့ ေမြးခင္းစကေလးေတြကို မေကာင္းတဲ့ဝိဥာဥ္ေတြနဲ႕ နတ္ဆိုးေတြရန္မွ ကာကြယ္ေပးၿပီး က်န္းမာစြာရွိေနေအာင္ဆိုၿပီး ဘိုးေဘးဘီဘင္လက္ထက္ကတည္းက မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္နဲ႕ ႏွာဖူးတို႕မွာ အမည္းေရာင္ ကာဂ်ယ္ေတြကို ျခယ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

Picture: WaterAid/Prashanth Vishwanathan

Sctoland

အဖြားျဖစ္သူမ်ားက ေမြးခင္းစကေလးေလးကို ဒဂၤါးျပားေပးျခင္းဟာ စေကာ့တလန္ရဲ႕ဓေလ့တစ္ခုပါ။ အရြယ္ေရာက္လာတာနဲ႕အမွ် ကံေကာင္းျခင္းနဲ႕ ၾကြယ္ဝခ်မး္သာျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ထြန္ေစဖို႕အတြက္ ရည္ရြယ္ၾကပါတယ္။

READ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္အရွိဆုံးတုိင္းျပည္အျဖစ္ အိႏိၵယ သတ္မွတ္ခံရ
Picture: PAUL WATT PHOTOGRAPHY

Source: Metro

Penny

 

 

SHARE