သမီးမိန္းကေလးရိွတဲ့ ဖခင္ေတြဟာ အသက္ပုိရွည္ဟု ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ

Instagram/JetLi

သားေယာက္်ားေလး ေမြးထားတဲ့ ဖခင္ေတြထက္ သမီးမိန္းကေလးေမြးထားတဲ့ ဖခင္ေတြဟာ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းၿပီး အသက္ပုိရွည္တယ္လုိ႔ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ကဆုိပါတယ္။ Jagiellonian တကၠသိုလ္က ေလ့လာသူေတြဟာ မိခင္နဲ႔ ဖခင္ စုစုေပါင္း လူေပါင္း ၄,၃၁၀ ကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းၿပီး ေလ့လာခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ဒီလုိ ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။

ေလ့လာခ်က္ေတြအရ သားေယာက္်ားေလးေမြးထားတဲ့ ဖခင္ေတြဟာ သားေယာက္်ားေလးေမြးထားျခင္းေၾကာင့္ ဖခင္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ သိသိသာသာ ရိုက္ခတ္မႈေတြ မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ သမီးမိန္းကေလးေမြးထားတဲ့ ဖခင္ေတြအတြက္ေတာ့ က်န္းမာေရးပိုေကာင္းးတယ္၊ အသက္ပုိရွည္တယ္လုိ႔ ေတြ႕ရိွရပါတယ္။

Imdb/JerseyGirl

အဆုိပါ ေလ့လာခ်က္အရ သမီးမိန္းကေလး ပုိမ်ားမ်ား ေမြးလာ ဖခင္ျဖစ္သူဟာ ပိုအသက္ရွည္ဖုိ႔ ပိုမ်ားလာေလလုိ႔ဆုိပါတယ္။ သမီးမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးတုိင္း ဖခင္ျဖစ္သူဟာ အသက္ တစ္ႏွစ္ပုိရွည္တယ္လုိ႔ ေလ့လာခ်က္ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိ ပုံေသနည္းအတုိင္းသာဆုိရင္ သမီးမ်ားမ်ား ေမြးထားတဲ့ ဖခင္ေတြဟာ က်န္းမာေရးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အသက္ပိုရွည္တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ဒီေလ့လာခ်က္က ဖခင္ေတြအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး မိခင္ေတြအတြက္ေတာ့ ေလ့လာခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္မထားေသးပါဘူး။

Imdb/FathersandDaughters

Human Biology က ထုတ္ေဝတဲ့ ပညာရပ္ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထဲမွာေတာ့ သားေယာက္်ားေလးနဲ႔ သမီးမိန္းေကလး ေမြးထားတဲ့ မိခင္ေတြအတြက္ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ေတာ့ ပါရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေလ့လာခ်က္ဟာ မိခင္ေတြအတြက္ အေကာင္းဘက္ကေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလ့လာခ်က္အရ သားေယာက္်ားေလးနဲ႔ သမီးမိန္းကေလး ေမြးထားတဲ့ မိခင္ေတြဟာ က်န္းမာေရးကို ဆုိးရြားေစမွာျဖစ္ၿပီး မိခင္ရဲ႕ ေနထိုင္မႈသက္တမ္းကိုလည္း တုိေတာင္းေစတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိ အဆိုးခ်ည္းပဲေတာ့ ေလ့လာခ်က္က မဆိုထားပါဘူး။အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္လည္း ရိွပါေသးတယ္။ တကယ္လုိ႔ က်န္းက်န္းမာမာေနခ်င္တယ္၊ အသက္ပုိရွည္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ တစ္ေယာက္တည္း Single အျဖစ္ေနတာက ပိုၿပီး က်န္းမာအသက္ရွည္ေစတယ္လုိ႔ ေလ့လာခ်က္ေတြက ဆုိျပန္ပါတယ္။

YYK

SHARE