ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားစြာၿပီးေအာင္လုပ္ႏိုင္သူေတြရဲ႕အမူအက်င့္မ်ား

လူေတြမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ေတြမတူၾကတဲ့အတြက္ရလဒ္ေတြလည္းမတူညီၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ထူးခၽြန္တဲ့သူေတြ၊အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးၿပီးေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြမွာနည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြရွိ ပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းေတြကို Shwemom ပရိသတ္ႀကီးေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁)အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

 

အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္တဲ့အခါ အၿမဲတမ္းအံ့၀င္ခြင္က်မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ေရးဆြဲၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တာကလုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ေန႔စဥ္အလုပ္ေတြမ်ားစြာၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေနသူေတြရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြထဲမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ကလည္းတစ္ခ်က္ပါ၀င္ေနပါတယ္။

(၂)ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဒီအခ်က္ကေတာ့အေရးႀကီးပါတယ္။ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြက အခက္ခဲဆံုးအလုပ္ေတြကိုအရင္ဆံုးဦးစားေပးလုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီေနာက္ သိပ္မခက္ခဲေပမယ့္အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုလုပ္ၾကတယ္။တစ္ေန႔တာအတြက္အလုပ္သိမ္းခ်ိန္နီးေနၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ က်န္တဲ့အခ်ိန္အနည္းငယ္မွာ အေရးသိပ္မႀကီးေပမယ့္လုပ္ဖို႔လိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုလုပ္ၾကတယ္။ဒီလိုနည္း နဲ႔အဆင့္အလိုက္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အတြက္တစ္ေန႔တာအလုပ္ေတြကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၃)ေနာက္ေန႔အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

အလုပ္ကို စနစ္တက်လုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြအတြက္ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ဆိုတာအၿမဲတမ္းႀကိဳတင္ေရးဆြဲထား ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ဟာ ဒီေန႔အတြက္အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္ခဲ့သလို ေနာက္ေန႔အတြက္လည္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာအလုပ္ကို အဆင္ေျပဆံုးစတင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၄)အလုပ္ကို စုေပါင္းမလုပ္ျခင္း

တစ္ေန႔တာလုပ္ငန္းေတြကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ သူတို႔မွာအလုပ္အေၾကြးဆိုတာမရွိသေလာက္ပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို မွ်တေအာင္ထိန္းထားႏိုင္တဲ့အတြက္ အလုပ္စုပံုလုပ္ရတယ္ဆိုတာမရွိပါဘူး။အဲဒီလို မျဖစ္ေအာင္လည္း အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

READ
ယဥ္ေက်းတဲ့Britishတစ္ေယာက္လိုေျပာတတ္ခ်င္ရင္ Sorryမ်ားမ်ားေျပာတတ္ဖို႔လိုု

(၅)လုပ္ငန္းမ်ားခြဲေ၀ေပးျခင္း

လူတိုင္းက စူပါပါ၀ါရွိၾကတဲ့သူေတြေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္အလုပ္ကိုစနစ္တက်လုပ္ကိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္တာ၀န္ေတြမလစ္ ဟင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့သူေတြကရပိုင္ခြင့္နဲ႔အညီတာ၀န္ယူမႈ၊တာ၀န္ခံမႈကိုလည္းမွ်တေအာင္အသံုးခ်ႏုိင္တဲ့သူေတြပါ။လုပ္ငန္း တစ္ခုကိုဦးေဆာင္ေနတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သားေတြနဲ႔ ရာထူးအလိုက္မွ်တတဲ့ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈေတြကို အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျခဴးသစ္ႏြ္ယ္@ChoChoThan(Shwemom)

ref:amerikanki.com

SHARE