စိတ္က်ေ၀ဒနာဟာ အသက္ (၇) ႏွစ္အရြယ္မွ စတင္ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရ

unsplash/Tom Pumford

Depression ဟာ အသက္ () ႏွစ္အရြယ္္ကေန စတင္၀င္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း dailymail အရ သိရပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရေတာ့ အသက္ငယ္ငယ္ေလးထဲက ေတြ႔ရွိရတဲ့ depression လကၡဏာေတြကို ၾကည့္ကာ အနာဂတ္မွာ ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို ခန္႔မွန္းႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စိတ္က်ေ၀ဒနာခံစားေနရတဲ့ လူအမ်ားစုအတြက္ေတာ့ စိတ္လႉပ္ရွားျခင္း၊ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ကေန စတင္ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

အေမရိကန္သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ကေလးအေယာက္ေပါင္း (၁၀၀) နီးပါးကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြဟာ ကေလးေတြရဲ႕ အသက္ () ႏွစ္အရြယ္မွာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို စကန္ဖတ္ၿပီး (၁၁) ႏွစ္အရြယ္မွာ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္တဲ့ စိတ္က်ေ၀ဒနာဆိုင္ရာ လကၡဏာေတြကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

MRI စက္နဲ႔ စကန္ဖတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကေလးငယ္ (၉၄) ေယာက္တို႔မွာ စိတ္ခံစားမႉအေျခအေနနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ဆက္သြယ္မႉဟာ ပိုၿပီးနည္းပါးေနတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

unsplash/Sydney Sims

ဒီဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဧရိယာေတြၾကားမွာ ေသြးစီးဆင္းမႉမ်ားတာဟာ ဆဲလ္ေတြတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု စကားေျပာဆိုတာကို ညႊန္ျပေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကုိ ေတြ႔ရတဲ့ကေလးေတြမွာဆိုရင္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြးစီးဆင္းမႉနည္းတဲ့ ကေလးေတြမွာေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႉျဖစ္ေပၚလာတာကို () ႏွစ္အၾကာမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဘာ့စတန္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္ေတြကေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ မိဘေတြကိုလည္း အင္တာဗ်ူးခဲ့ၾကပါတယ္။ သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ကေလးေတြကို မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက ေခၚေဆာင္လာတဲ့အခါ ကေလးအသီးသီးရဲ႕ စိတ္လႉပ္ရွားမႉ အေျခအေနနဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာေတြကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါတယ္။ JAMA Psychiatry ဂ်ာနယ္အရေတာ့ ကေလးဦးေရ () ဦးမွာ () ဦးဟာ စိတ္က်ေ၀ဒနာဆိုင္ရာ လကၡဏာေတြ () ႏွစ္အတြင္း တိုးတက္လာတာကိုလည္း ေတြ႔ရေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

လင္းလင္း (ShweMom)

SHARE