၁၉ ရာစုေလာက္က လူေတြ ခန္႔မွန္တီထြင္ခဲ့တဲ့ ဒီေန႔ေခတ္လူေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈ ဒီဇိုင္မ်ား

အခုေဖာ္ျပေပမယ့္ အရာေတြကို သင့္အေနနဲ႔ ႏွစ္ ၂၁၀၀ ေလာက္မွာ ျဖစ္လာမယ့္ ဒီဇိုင္ေတြလို႔ ထင္ေကာင္းထင္သြားႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒါေတြက လြန္ခဲ့ ရာစုႏွစ္မ်ားဆီက လူေတြ ဒီေန႔ေခတ္ လူသားေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈပံုစံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ခန္႔မွန္းခဲ့ပံုေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ လူသားေတြရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္အလြန္ ျမင့္မားတဲ့ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ခန္႔မွန္းမႈေတြ၊ ထိုးထြင္ၾကံဆမႈေတြကို Angie ဆိုသူက Neomam Studio နဲ႔ ပူေပါင္းျပီးေတာ့ ျပန္လည္ အသက္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အားလံုး ၂၀ ရာစုရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေရြ႕လ်ားအိမ္ (၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္)

www.angieslist.com

၁၉ ရာစုတုန္းက Jean-Marc Côté ဆိုသူရဲ႕ စိတ္ကူးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုနွစ္မွာ ဘ၀ေတြဟာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနမလဲဆိုတာကို ခန္႔မွန္းထားသလားေတာင္ မွတ္ရပါတယ္။ Mad Max: Fury Road and Wacky Races ရုပ္ရွင္ထဲက အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ ဒီ စိတ္ကူးယဥ္ ဒီဇိုင္းဟာ လူမႈ အေဖာ္သဟဲ ရႏိုင္တဲ့ ေရြ႕လ်ား အိမ္ဒီဇိုင္ျဖစ္ျပီး ဒီေန႔ေခတ္မွာလည္း ဒီလို ဗိသုကာလက္ရာမ်ိဳးနဲ႔ အိမ္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရပါျပီ။ အမိုးေပၚက ဥယ်ာဥ္ဟာလည္း ကာဗြန္စြန္႔ထုတ္မႈနဲ႔ မွ်တေအာင္ ရည္ရြယ္တဲ့သေဘာရွိျပီး၊ ေရေႏြ႔ေငြ႕အားကို သံုးျပီး လွည့္လည္ေနထိုင္ဖို႔ စိတ္ကူးခဲ့ပါတယ္။

မွန္အိမ္ (၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္)

www.angieslist.com

အထူး ျပဳလုပ္ထားတဲ့မွန္အသစ္ေတြကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ျပီး လူေတြ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ဓာတ္ရရဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ စိတ္ကူးျဖစ္ပါတယ္။ Vitaglass ဆိုတဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ေဖာက္ႏိုင္တဲမွန္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္မယ့္ သေဘာျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗီတာမွန္ေတြကို ပထမဆံုး စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ တိရိစာၦန္ရုံက ေမ်ာက္ေလွာင္အိမ္ေတြမွာ တပ္ဆင္ၾကည့္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမာၻစစ္ၾကားကာလအတြင္း ရိုးရိုး ပလိန္းမွန္ေတာင္ အျငင္ပြားျဖစ္ေနခဲ့ျပီး၊ ဒီ ေရပန္းစားမႈအသစ္က လူေတြကို အျပင္မထြက္ခ်င္ေတာ့ေအာင္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဗီတာမွန္အိမ္ ဖန္တီမႈဟာ ထူးျခားေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ လူေတြဟာ UV rays တစ္ခ်ိဳ႕ ထိေတြ႔ခံစားရဖို႔  ဒီေန႔ေခတ္မွာ အျပင္ထြက္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။

READ
ေလကာမွန္နဲ႔ အမိုးမပါတဲ့ ေဒၚလာ ၉၅၀,၀၀၀ တန္ Aston Martin ကားအသစ္

 

အိမ္အလံုး (၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္)

www.angieslist.com

၁၉၃၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ Everyday Science and Mechanics ဆိုတဲ့ မဂၢဇင္းက စာဖတ္သူေတြကို မၾကာခင္မွာ အလြန္ေခတ္စားလာေတာ့မယ့္ စက္လံုးအိမ္ေတြဆိုျပီး ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတာရွိပါတယ္။ ဒီ တီထြင္မႈက ေ၀လံေခါင္းဖ်ားတဲ့ ေဒသေတြမွာ တည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔ ေနရာအသစ္ေတြကို ေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တန္ဖိုးၾကီး ပစၥည္းေတြနဲ႔ အလံုးၾကီးထဲ ခရီးသြားဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ ေကာင္းတဲ့ စိတ္ကူးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

အေပါ့စား အိမ္ (၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္)

www.angieslist.com

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ “This Unfinished World” ရဲ႕ စာေရးဆရာေတြက အလြန္ ေပါ့ပါးတဲ့ aerogel ကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ျပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း သိပ္မလိုဘဲ လူသန္ၾကီး ၁၂ ေယာက္ေလာက္နဲ႔ ေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ ေဆာက္ဖို႔ ဒီဇိုင္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ ကမာၻေပၚမွာ အေပ့ါဆံုးက grapheme aerogel ျဖစ္ျပီး 3D ပံုသြင္းလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တည္ေဆာက္ေရးပိုင္းမွာေတာ့ အစဥ္အလာ နည္းပညာေတြနဲ႔ ယဥ္ျပီး ဘယ္လုိ အသံုးခ်မရလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အၾကပ္ရိုက္ေနၾကပါတယ္။

 

အာကာသ အိမ္ (၁၉၅၀ ျပည္ႏွစ္)

www.angieslist.com

Dome House ဆိုတဲ့ အိမ္ဒီဇိုင္ရဲ႕ ေရွ႕ေလးႏွစ္ေလာက္ၾကိဳျပီး ထြက္ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ Science Fiction Adventures မဂၢဇင္းက လိပ္ခံုးပံု မွန္အကာေတြနဲ႔ အိမ္ပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမာၻ႔အျပင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚတိုရီကို လူမ်ိဳး Alex Schomburg ရဲ႕ ဒီဇိုင္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း သိရတယ္။

READ
မ၀ယ္ပဲမေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းလြန္းေနတဲ့ ပစၥည္းဆန္းေလးမ်ား

Schomburg က အႏုပညာသမာတစ္ေယာက္ျပီး ၁၉၂၀ ခုႏွစ္မွာ window display studio ရဲ႕ လုပ္ငန္းပါတနာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းရဲ႕ အိမ္ ဒီဇိုင္က မွန္ အလႊာႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထားတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

 

လိပ္ခံုးအိမ္ (၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္)

www.angieslist.com

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ရွိလာမယ့္ စတီးတမွ် ခိုင္မာမႈရွိတဲ့ မွန္ေတြနဲ႔ အျပင္ဘက္တစ္ခုလံုးကို ကာရံထားတဲ့ အိမ္မ်ိဳးဆိုျပီး ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ ဇြန္လမွာ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Mechanix Illustrated မဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ လည္ပတ္ေနတဲ့ မွန္ခံုးေၾကာင္း လံုေလာက္တဲ့ ေနစြမ္းအင္ကိုရရွိမယ္။ အိမ္အျပင္မွာရွိတဲ့ ေျမမဲ့ စိုက္ခင္းေတြကေတာ့ ၂၁ ရာစု ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ထိ ျဖစ္လာတာမေတြ႔ရေသးပါဘူး။ လက္ရွိႏွစ္နဲ႔ ၂၀၂၃ အတြင္း ေျမမဲ့စိုက္ပ်ိဳးမႈ စရိတ္က ေဒၚလာ ၇၂၅ သန္းရဲ႕ သံုးဆရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

ေရေအာက္္အိမ္ (၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္)

www.angieslist.com

၁၉၆၄ ခုနွစ္ New York World’s Fair မွာ General Motors က  Fututrama II Pavilion ဆိုတဲ့ ဖန္တီးမႈတစ္ခုကို ျပသခဲ့ပါတယ္။ သူမ်ားေတြက ၾကယ္ေတြက ၾကည့္ျပီးေနဖို႔ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ GM က ေရေအာက္ကမာၻမွာ ေနမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးကို ခ်ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Ref: Bored Panda

Matthew (ShweMOM)

 

SHARE