ၾကက္သြန္ျဖဴကအိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေယာက္်ားေတြကိုစြဲေဆာင္မႈပိုရွိေစ

ပါရာေဂြးမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ၾကက္သြန္ျဖဴစားထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကို မစားထားတဲ့
အမ်ိဳးသားေတြထက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္လုိ႔ထင္ၾကပါတယ္။ သုေတသနျပဳလုုပ္သူ Jitka Fialovaက အဓိကအမ်ိဳးသမီး
ေတြၾကိဳက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ခႏၶာကိုယ္ထဲကေန ျပန္ထြက္လာတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴနံ႔ဟာ ဆြဲေဆာင္မႈ
ရွိလို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

 

ၾကက္သြန္ျဖဴဟာ အန္တီေအာက္ဆီးဒင့္ေတြပါဝင္ျပီး၊ကိုလက္စထေရာကိုတက္ေစပါတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္
နုုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၾကက္သြန္ျဖဴဟာ နွလံုးကိုလည္းကူညီပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ၾကက္သြန္စားထားတဲ့အမ်ိဳးသား
နဲ႔ ၾကက္သြန္မစားထားတဲ့အမိ်ဳးသားေတြကို နီးကပ္စြာေနၾကည့္ခိုင္းျပီး ဘယ္သူက ပိုုဆြဲေဆာင္မႈရွိလဲ စစ္တမ္းလုပ္ခဲ့ရာ
မွာလည္း အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ၾကက္သြန္စားထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကို ေရြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဘယ္သူ
က ၾကက္သြန္စားျပီး ဘယ္သူကမစားမွန္း ၾကိဳမသိၾကပဲ အလိုေလ်ာက္ေရြးခဲ့မိတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုးက်ိဳးကေတာ့ တစ္ခုပဲရွိပါတတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ပါးစပ္နံ႔နံျခင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ပါးစပ္န႔႔ံကိုုု ပီေကစားျခင္း၊အျခားအနံ႔
ေပ်ာက္မယ့္ အစားအေသာက္မ်ားစားျခင္းျဖင့္ ေဖ်ာက္နုုိင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးသုခရျပီး စြဲေဆာင္မႈရကာ က်န္းမာ
ေရးေကာင္းဖို႔ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားမ်ားစားၾကေနာ္။

Source:menshealth

READ
သင့္ေကာင္မေလးေရွ႕မွာ မလုပ္သင့္တဲ့အျပဳအမူေတြ

shwemom post photo

 

SHARE