တစ္ပတ္လွ်င္ (၂)ႀကိမ္ မိႈ စားသုံးျခင္းဟာဆီးက်ိတ္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္

Shutterstock/Vitali

ေယာက္်ားေလးမ်ားတြင္ အမ်ားျဖစ္တဲ့ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကုိ မိႈ တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္စားသုံးျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာခ်ေပးႏိုင္တယ္လုိ႔ သိရိွရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းေတြ၊ အသားစားမ်ားေလ့ရိွၾကတဲ့ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ေတြ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ မိႈမ်ား စားသုံးျခငး္ဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္တယ္လုိ႔ ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာကင္ဆာဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ မိႈ စားသုံးေလ့မရိွတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြထက္ တစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ မိႈစားသုံးတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကုိ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

Shutterstock/Image Point Fr

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာဟာ အမ်ိုးသားေတြမွာသာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ကင္ဆာေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စာရင္းဇယားမ်ား အရ ၂၀၁၈ အတြင္းမွာ တစ္ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာအတြင္းမွာ အဆုိပါ ကင္ဆာေရာဂါခံစားေနရသူ ၁.၂သန္းေက်ာ္အထိ ရိွေနတယ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ အသက္အရြယ္ရလာတာနဲ႔အမွ် ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ႏႈန္းဟာ ပိုမ်ားလာပါတတ္ပါတယ္။

READ
ဒီလိုလကၡဏာေတြျဖစ္ေနရင္ သင့္မွာ ႏွလံုးေရာဂါရွိေနပါၿပီ

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါအျဖစ္မ်ားသူမ်ား မ်ားျပားလာၿပီး အမ်ိဳးသားရွစ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ဟာ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာရဲ႕ ေရွ႕ေျ့ပးလကၡဏာေတြကေတာ့ ဆီးသြားရခက္ခဲျခင္း၊ ဆီးထဲ ေသြးပါျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ခံစားေနရၿပီဆုိရင္ ဆရာဝန္ကုိ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးသင့္ပါတယ္။

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါအမ်ားစုဟာ ရွင္သန္ႀကီးထြားႏႈန္းဟာ တျခားကင္ဆာဆဲလ္ေတြထက္ အင္မတန္ေႏွးေကြးပါတယ္။ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာရိွ-မရိွကုိ စစ္ေဆးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း၂မ်ိဳးရိွၿပီး တစ္ခုကေတာ့ စအုိထဲကုိ စမ္းသပ္တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ PSA test ေသြးစစ္ေဆးတဲ့ နည္းလမး္ျဖစ္ပါတယ္။

Ye Yint Kyaw

SHARE