တပတ္ကို(၂)ႀကိမ္ မႈိစားေပးျခင္းျဖင့္ အသက္ႀကီးခ်ိန္ မွတ္ဉာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္

Pice/Pexels

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာခ်က္တခုအရ တပတ္ကို မႈိဟင္း(၂)ႀကိမ္နဲ႔အထက္ စားေပးျခင္းဟာ အသက္အရြယ္ႀကီးလာခ်ိန္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈနဲ႔ ဘာသာစကားေရာေထြးမႈေတြကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ထုတ္ေဝတဲ့ Alzheimer’s Disease ဂ်ာနယ္ထဲမွာပါဝင္တဲ့ NUS ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္မွာ အခုလိုပါဝင္တာျဖစ္ၿပီး မွိႈမွာ ပါဝင္တဲ့ antioxidant က ဦးေႏွာက္ရဲ႕အလုပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မပ်က္စီးေအာင္ကာကြယ္ေပးႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီ ေလ့လာခ်က္မွာ အသက္(၆၀)နဲ႔အထက္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး (၆၆၃)ဦးကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သူတို႔ရဲ႕ ေနထုိင္စားေသာက္မႈေတြကို မွတ္သားေစၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

who.com

သူတို႔ကို တပတ္မွာ မႈိအမ်ဳိးအစား (၆)မ်ဳိးကို ဘယ္ႏွႀကိမ္ စားေသာက္သလဲဆိုတဲ့အေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ၿပီး (၂)ႀကိမ္နဲ႔အထက္စားတဲ့သူေတြဟာ (၁)ႀကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ လံုးဝမစားတဲ့သူ ေတြထက္ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ပိုမိုသာလြန္ေနတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

Kepurdha/unsplash

ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ေစာင့္ၾကည့္ထားတာမဟုတ္ဘဲ ပါဝင္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ထြက္ဆိုခ်က္ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ စမ္းသပ္မႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔လိုေသးတယ္လို႔ေတာ့ ပညာရွင္တခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ထားၾကပါတယ္။

KYM

SHARE