ႏွလံုးက်န္းမာေရးအတြက္ အိပ္ခ်ိန္ ၈နာရီရွိျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္

ႏွလံုးက််နး္မာေရးအတြက္ အိပ္ခ်ိန္ လံုေလာက္စြာရရွိေရးသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ Dietျပဳ လုပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊အိပ္ခ်ိန္ ၈နာရီရွိျခင္းသည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္း ဆံုးေထာက္ ပံ့မႈလည္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

အိပ္ခ်ိန္ ၇နာရီထက္နည္းပါးစြာ အိပ္စက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ပိုမိုျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ The American Heart Association ၏ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရသိရသည္။

အိပ္ခ်ိန္ကို ၇နာရီထက္ေလွ်ာ့အိပ္ျခင္းႏွင့္ ၉နာရီထက္ပိုအိပ္ျခင္းတို႔သည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစၿပီး အိပ္ခ်ိန္ ၈နာရီသည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအတြက္ အထူးသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္အစားအစာ Dietျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္လည္း အေရးႀကီးသည္ဟုသိရသည္။

အိပ္ခ်ိန္ကို ၇နာရီထက္ ေလ်ာ့နည္းအိပ္ျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ေစၿပီး ေလျဖတ္ျခင္းကို ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ေစေၾကာင္း၊ အိပ္ခ်ိန္ ၉နာရီထက္ေက်ာ္လြန္အိပ္စက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ၄၈ရာခိုင္ႏႈန္းထိတိုးျမင့္ေစၿပီး ၊ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ၆၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ပိုမ်ားေၾကာင္းသိရသည္။

READ
လူသုံးမ်ားေနသည့္ ေဆးျပားမ်ားမွာ Dementia ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေန

ေလ့လာမႈမ်ားအရ ၁၉၅၉ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး လူမႈေရး၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ လူတို႔၏ အိပ္ခ်ိန္သည္ ၁နာရီခြဲ၀န္းက်င္စီ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟုသိရသည္။

Columbia University’s  မွ Dr Marie-Pierre St-Onge က” စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံနဲ႔အ၀လြန္ျ ခင္းေၾကာင့္ရရွိခံစားရတဲ့ဆိုးက်ိဳးလကၡဏာမ်ားေတြတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေနမႈက အိပ္စက္မႈေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ ဒါမွမဟုတ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ စစ္တမ္းေတြမွာေတြ႕ရတယ္”ဟုေျပာသည္။

မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ရွိသည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို တိုင္းတာရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထိုစစ္တမ္းမ်ားတြင္ တူညီသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ လူနာ၏ေသြးတြင္းကိုလက္စထေရာ၊ triglyceridesမ်ားေလ်ာ့ က်ျခင္းသည္လည္း အိပ္စက္မႈအေပၚတြင္သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အိပ္ခ်ိန္မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ျခင္း၊ေသြးဖိအားျမင့္တက္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔မွာ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနသည္ဟုလည္းသိရသည္။

ျခဴးသစ္ႏြယ္@ChoChoThan(Shwemom)

ref:thesun

SHARE