သစ္ေတာေတြက ကာဗြန္ေတြကို စုပ္ယူႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းလာလုိ႔၊ လူေတြ အခက္ေတြ႕ႏုိင္

YouTube/France24

ကမာၻ႕သစ္ေတာေတြဟာ ေလထုအတြင္းက ကာဗြန္ေတြကို စုပ္ယူတဲ့အပုိင္းမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ က်ဆင္းေနလုိ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ အေတာ္ေလးကုိ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီစုိးရိမ္ဖြြယ္ရာေကာင္းတဲ့ အေနအထားေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းကတည္းက သတိေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ကမာၻေျမႀကီးရဲ႕ ျမင့္မားလာတဲ့ အပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔အတြက္ ဆုိးရြားတဲ့ေလထုညစ္ညမ္းေစမႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူသားေတြက အဆိပ္အေတာက္ စြန္႔ပစ္ထုတ္လုပ္ေနမႈေတြကို အေရးတႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔လုိအပ္တယ္လုိ႔ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ရွိရင္းစြဲ အပူပုိင္းသစ္ေတာေတြဟာ ကမာၻ႕ကာဗြန္ထုကို စုပ္ယူရာမွာ အလြန္အေရးပါပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ ပညာရွင္အသုိင္းအဝုိင္းကေတာ့ သစ္ေတာေတြဟာ ဒီလုိ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲအေျခအေနမွာေတာင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက လူေတြကို အကူအညီမပ်က္ ရွိေနဆဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုမွာေတာ့ သစ္ေတာေတြ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိင္ေတြကို စုပ္ယူတာထက္၊ ေသဆုံးၿပီးျဖစ္တဲ့ သစ္ပင္ေတြဆီက ထုတ္လြတ္တဲ့ပမာဏက ပိုမ်ားလာခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

Twitter/GreenPeace

ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ေလာက္အတြင္းမွာ အာဖရိကနဲ႔ အေမဇုံသစ္ေတာအတြင္းက သစ္ပင္ေပါင္း (၃)သိန္းေက်ာ္ကို စနစ္တက် ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရင္း ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို Nature ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္မ်ား မတုိင္မီက ကာဗြန္စုပ္ယူမႈမွာ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း (၂၀၁၀)ခုႏွစ္မ်ားဆီမွာေတာ့ သစ္ရုိင္းေတာေတြရဲ႕ ကာဗြန္စုပ္ယူမႈ အရည္အေသြးဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၃)ပုံတစ္ပုံအထိကို က်ဆင္းလာခဲ့တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အလြန္မ်ားျပားလာတဲ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ပမာဏဟာ အပူအခ်ိန္ ဆုိးရြားစြာ ျမင့္မားလာျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းခံလည္းျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဖက္ကေန ၾကည့္ရင္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈက သစ္ပင္ေတြကုိ ေသဆုံးေစတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြနဲ႔ ဆုိးရြားတဲ့ အေတာမသတ္မႈေတြကို ျဖစ္ေစမွာပါ။

ယခင္က နဂုိအတုိင္းရွိေနတဲ့ သစ္ေတာေတြကလည္း လက္ရွိမွာ ငါးပုံတစ္ပုံအထိ ထုိးက်သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ (၁၉)%အထိ သစ္ေတာေတြ ဆုံး႐ႈံးထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူေတြရဲ႕ ပေယာဂနဲ႔ ကာဘြန္အဆိပ္ေတြ ထုတ္လႊတ္မႈဟာ (၄၆)%အထိ ခုန္တက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင္း၊ ဒီလုိ ကြာျခားခ်က္ႀကီးမားမႈေတြက သစ္ေတာေတြအေပၚကို တုိက္႐ုိက္သက္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။

YouTube/TheWeatherChannel

(၁၉၉၀)ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မ်ားမွာ သစ္အ႐ုိင္းေတာေတြက လူေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ေတြကို (၁၇)%အထိ ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သစ္ေတာေတြဟာ ကာဗြန္စုပ္ယူမႈမွာ (၆)%သာ ရွိေတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၉၀)ဝန္းက်င္က အပူပုိင္းသစ္ေတာေတြဟာ ကာဗြန္တန္ခ်ိန္ (၄၆)ဘီလီယံတန္အထိ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ကမာၻသစ္ေတာဟာ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ ကာဗြန္(၂၅)ဘီလီယံတန္ကုိသာ စုပ္ယူႏုိင္စြမ္း ရွိပါေတာ့တယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ မ်က္ျမင္ျဖစ္ေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိးရြာမႈေတြထက္ ပုိဆုိးေနပါတယ္။ တစ္ကမာၻလုံးက ေက်ာင္းေနကေလးငယ္ေတြဟာ ဒီကိစၥအတြက္ အခုဆုိရင္ ခ်ီတက္သပိတ္ေမွာက္မႈေတြ ရွိေနပါၿပီ။

အမ်ားျပည္သူအေနနဲ႔လည္း ပုိၿပီးစုိးရိမ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ University of Leeds မွ ပါေမာကၡ Lewis က လူသားေတြအေနနဲ႔ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ သစ္ေတာေတြ ဖ်က္ဆီးေနမႈကို လုံးဝ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ေနသလုိ၊ အပူပုိင္းသစ္ေတာေတြ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကိုလည္း အေရးေပးရမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိပဲ ကမာၻႀကီးရဲ႕ အပူပိုင္းေဒသေတြမွာ သစ္ေတာေတြကုိ ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးၾကဖုိ႔  အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

လင္းသူရိန္

SHARE