နယူးေယာက္ေျမေအာက္ရထားေပၚက ရယ္စရာဟာသဇာတ္လမ္းပံုေလးမ်ား

ig/carlfreis & ericchavez13

အလုပ္သြား၊ ေက်ာင္းသြား၊ အျပင္သြားဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအသံုးျပဳရၾကပါတယ္။ ကုိယ္ပိုင္ကားတို႔၊ စက္ဘီး၊ ဆုိင္ကယ္ရွိသူက ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေတြနဲ႔၊ လမ္းေလွ်ာက္လို႔ သြားတဲ့ခရီးဆိုရင္ေလွ်ာက္ၿပီး သြားလာလႈပ္ရွားၾကေပမယ့္လို႔ အမ်ားစုေသာ ျပည္သူေတြဟာ အမ်ားသံုးယာဥ္ေတြကိို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားတို႔၊ ေျမောအက္ရထားတုိ႔၊ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားတို႔ေပါ့။

အမ်ားသံုးယာဥ္ေတြျဖစ္လင့္ကစား အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူေတြနဲ႔လည္း ဒီယာဥ္ေပၚမွာ သြားလိုရာမေရာက္ခင္အထိ ၾကံဳရဆံုရတတ္ၾကပါတယ္။ လူမ်ားေလ ျဖစ္တတ္တဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ မ်ားေလဆိုသလိုပဲ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ နယူးေယာက္ေျမေအာက္ရထားေပၚက ရယ္စရာဟာသဇာတ္လမ္းပံုေလးေတြအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

ေခတ္သစ္စင္ဒရဲလား

yomygahd

အဲေပါ့ခဏခဏေပ်ာ္ကသူေတြအတြက္

neufheures.etdemi

တိုနီစတာခ့္ဟာ မေသေသးပါဘူး။ 

ericchavez13

အမႊာေလးေတြက်လို႔

harpoonstenci

ထြက္ေျပးေနတဲ့ ေန႔လည္စာဘာဂါ

orclev87

အကြက္ကတစ္ေခတ္ထခဲ့ပံုပဲ

misscing

တူခ်င္လြန္းေတာ့လည္း

omafist

ကြက္တိ

yumpop278

အိုင္းစတိုင္းမ်ားလား

Nhoty

နယူးေယာက္မွာ အိတ္နဲ႔သယ္လို႔ရတဲ့ အိမ္ေမြးသတၱဝါေလးေတြကိုပဲ ရထားေပးစီးမယ္ဆိုလို႔တဲ့

carlfreis

သူကလည္းလက္ဆြဲအိတ္နဲ႔ကိုသယ္လာတာ

LucasLarson

Penny

SHARE