သင့္အျမင္အာရုံကိုလွည့္စားထားတဲ့ ရယ္စရာဓာတ္ပုံအခ်ိဳ႕

Reddit/© forgotmylogandpass

ကဲကဲ အေျပာေလးေတြလွ်ာ့ၿပီး တစ္ခါတည္း အျမင္အာရံုလွည့္ဖ်ားမႈတေြကို ေက်ာ္လႊား၊ ပံုအစစ္ကို ရွာႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္။

လူေတြပိတ္မိေနတယ္ထင္ေနလား? ၾကမ္းျပင္ကဒီဇုိင္းႀကီးပါေနာ္။

Reddit/© primal-chaos

ကိတ္ခ်က္..အဲ မဟုတ္ပါဘူး.. ပိုက္ႀကီးပါ။

Reddit/© r1t3sh

မ်က္ႏွာေလးေတြနဲ႔တူလုိက္တာ

Reddit/© who-knows-anyways

ေသခ်ာၾကည့္ေတာ့မွတူးသားဟ

Reddit/© Nanna_Wilson

iPad ႀကီးကို တက္ထုိင္မိကာမွ

Reddit/© moonshine52

ကာတြန္းစာအုပ္ထဲက မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ အျပင္မွာရွိတဲ့ ေကာ္ဖီဆုိင္ေလးပါ။

Reddit/© forgotmylogandpass

အိမ္သာထုိင္တက္ေနတယ္ထင္လုိ႔..

Pikabu/© deatysanches

ေလထဲပ်ံေနတဲ့ေၾကာင္နတ္မိမယ္ေလးမဟုတ္ပါဘူး။ မွန္ေပၚတက္ထုိင္ေနတာပါ။

Reddit/© ShadowTony

ဟယ္ဘယ္လိုေတာင္..

Pikabu/© NardM

ခ်စ္စရာေလး

Reddit/© cyberbuff /

မ်က္မွန္မွာ မ်က္လံုးကပ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကတယ္မဟုတ္လား? မဟုတ္ပါဘူးတဲ့ အပေၚကမီးဆုိင္းကေရာင္ျပန္ပါတဲ့။

Reddit/© CowInTrouble

ေခါင္းေမာ့ထားတဲ့ေခြးေလးရဲ႕ပံုုပါေနာ္

Reddit/© Kostek13

ေျခေထာက္ႀကီးနဲ႔ခြထားတာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ ေသခ်ာၾကည့္လုိက္ပါ။ ဂါဝန္ကအစင္းအမည္းႀကီး။ 😛

Reddit/© jaber-allen

ကြက္တိ

Reddit/© Krikher

Penny

SHARE