လူသိပ္မသိခဲ့ၾကတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ားမွေျပာေသာ သမုိင္းဝင္အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား

ဓာတ္ပံုေတြဟာ လူတစ္ေယာက္၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၊ ကာလအေငြ႕အသက္တို႕ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ အမွတ္တရပံုရိပ္ေလးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုေတြေၾကာင့္ပဲ မသိေသးတဲ့ သမိုင္းဝင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို သိခြင့္ရွိခဲ့ၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ အေသခ်ာဆံုးသာ သက္ေသအေထာက္အထားဟာလည္း စစ္မွန္တဲ့ ဓာတ္ပံုေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ လူေတြသိပ္မသိေသးတဲ့ သမုိင္းဝင္ဓာတ္ပံုေတြထဲက အမွတ္တရျဖစ္ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

New Jersey ရွိ Princeton တကၠသိုလ္မွာ စာသင္ၾကားေနတဲ့ Albert Einstein (၁၉၄၀)

© Oxford Science Archive_Image State_East News

Bruce Lee နဲ႕ သူ႕ရဲ႕မိသားစု

© Bruce Lee _ facebook

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေလာက္တုန္းက Belgium, Antwerp ရဲ႕ လမ္းမႀကီးထက္ ဂ်ာမန္တို႕လက္ႏွက္ခ်လိုက္တဲ့သတင္းကို ၾကားၾကားျခင္း ပထမကမၻာစစ္ၿပီးေျမာက္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္နဲ႕ ေအာင္ပြဲခံေနၾကတဲ့ လူစုႀကီး (၁၉၁၈၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္)

© mygrapefruit _ reddit

ပထမဆံုး Dr. Guy Brewster ရဲ႕ က်ည္ကာအကႌ် (၁၉၇၁)

© JerseyLincoln _ reddit

ခါးေလာက္ေရႀကီးေနတာကို မမႈဘဲ Cambridge, Ontario ရဲ႕ လမ္းမထက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရဲအရာရွိ John Shuttleworth (၁၉၇၄)

© electricp0ww0w _ reddit

Micheal Jackson က သူ႕ရဲ႕ Neverland အိမ္ႀကီးထဲ ကေလးေတြအတြက္ အထူးပြဲေတာ္က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ အခိုက္အတန္႕ (၁၉၉၄)

© vacalicious _ reddit© Oxford Science Archive_Image State_East News

Source: Bright Side

READ
(၂၀) ရာစုအစတုန္းက ေတြ႔ရတဲ့ ေလသေဘၤာရဲ႕ ရွားပါးသမုိင္း၀င္ဓာတ္ပံုမ်ား

Penny

SHARE