ဘိုုးအင္းေလယာဥ္ႀကီးမ်ားထဲက ေလယာဥ္မယ္ေလးမ်ားအတြက္ အိပ္ေဆာင္ပံုစံမ်ား

Boeing, David Parker Brown, AirlineReporter.com

ခရီးခ်ိန္တိုတဲ့ ေလၾကာင္းလိုင္းေတြဆိုရင္ ကိစၥမရွိေပမယ့္လို႔ တခ်ိဳ႕ခရီးစဥ္ေတြဆုိရင္ နာရီဆယ္နဲ႔ခ်ီၾကာတဲ့အခါ ေလယာဥ္ဝန္ထမ္းေတြ မအိပ္မေန ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနရသလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို သင္မသိခ်င္မိဘူလား။ တကယ္ေတာ့ဒီလိုပါတဲ့။ ေလယာဥ္မယ္ေတြအတြက္ ညအိပ္ရမယ့္ခရီးစဥ္ေတြမွာဆိုရင္ အိပ္ေဆာင္ေလးေတြ ထားေပးထားပါတယ္။

ေလယာဥ္ေပၚမွာ အိပ္ေဆာင္ထားထားတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမ်ိဳးေလးမ်ားျဖစ္မလဲ။ Insider မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း ဘုိးအင္းေလယာဥ္အမ်ားစုမွာ ထားေပးထားတဲ့ ေလယာဥ္မယ္္ေတြရဲ႕ အိပ္ေဆာင္ပံုစံေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

နားေနခန္းကိုေတြ႕ၾကရဲ႕လား..

Boeing

ဒီလိုတစ္ကန္႔နဲ႔တစ္ကန္႔ အကူးၾကားမွာ ဝွက္ထားတဲ့ေလွကား

Boeing

အတြင္းပိုင္းျပင္ဆင္ပံုေလးေတြ

Boeing

တခ်ိဳ႕ေလယာဥ္ေတြမွာက်ေတာ့ အေပၚကလိုမဟုတ္ဘဲ အိမ္ေတြရဲ႕ထပ္ခိုးထပ္ကို သြားသလိုမ်ိဳးပါပဲတဲ့

Boeing

ေလယာဥ္မယ္ေလးေတြ အနားယူဖို႔

Boeing

ဒါကေတာ့ ဘိုးအင္း၇၇၇ မွာထားေပးထားတဲ့ ကပၸတိန္နားေနခန္းပါ

Boeing

တခ်ိဳ႕အိပ္ေဆာင္ေတြကဟိုတယ္ခန္းေတြလိုပဲ

Boeing

Penny

SHARE