သင့္ကေလးငယ္ရဲ႕နားေတြကုိ ဘယ္လုိသန္႔ရွင္းေပးမလဲ

Pixabay

မိဘေတြက ကေလးေတြကို ေရခ်ဳိးေပးတဲ့အခါတိုင္း နားအျပင္ပိုင္းကုိ သန္႔ရွင္းေပးတယ္ဆုိေပမယ့္၊ နားအတြင္းပိုင္းအထိ သန္႔ရွင္းေပးစရာမလိုအပ္ပါဘူး။

နားထဲကို လက္ေတြ၊ ေသးငယ္တဲ့ပစၥည္းေတြဘာအရာပဲျဖစ္ျဖစ္ မထည့္တာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီီးေတာ့၊ ဒါေတြဟာ ျပႆနာျဖစ္ေပၚေစနိုင္တာေၾကာင့္ပါ။ ကေလးငယ္ေတြ မဆိုထားနဲ႔ လူၾကီးပိုင္းဆိုရင္ေတာင္ သူ႔နားထဲကို ဘယ္အရာနဲ႔မွ နားထဲမထိုးသင့္ဘူးလို႔ Iowaရွိ UnityPoint Health တကၠသိုလ္မွာ ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္Anita Ahuja ကေျပာပါတယ္။

ကေလးေတြရဲ႕နားအျပင္ပို္င္းကိုသာ သန္႔ရွင္းေပးပါ။

အထူးသျဖင့္ကေလးငယ္ေတြကိုေရခ်ိဳးေပးတဲ့အခါ နားကိုသန္႔ရွင္းမယ္ဆိုရင္ နားရဲ႕အျပင္ပိုင္းေနရာေတြကိုသာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးဖုိ႔ အၾကံျပဳပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အ၀တ္ကိုေရေလးေႏြးေႏြးစြပ္ျပီး သန႔္စင္ႏိုင္သလို၊ baby shampooတစ္ခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။ baby shampoo ေတြက ဆဲလ္ေသေတြကိုဖယ္ရွားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးလူၾကီးေတြအေနနဲ႔ ကေလးေတြေရွ႕မွာ နားက်ပ္တဲ့ဂြမ္းတံေတြကို အသံုးမျပဳျဖစ္ေအာင္ေနပါ။ ကေလးေတြဟာ ဒီအရြယ္မွာ လူၾကီးေတြဘာလုပ္လဲ လုိက္ၾကည့္ျပီး အတုယူေနတာဖို႔ မလိုလားအပ္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္လာနို္င္ပါတယ္။

Pixabay

နားဖာေခ်းေတြကုိပံုမွန္ရွိသင့္သေလာက္ရွိပါေစ။

နားထဲမွာ နားဖာေခ်းေတြဟာ ပံုမွန္ရိွသင့္သေလာက္ ရွိပါေစ။ သူဟာ သင့္နားအတြင္းပိုင္းရဲ႕ အရမ္းႏူးညံ့တဲ့ အစိတ္အပို္င္းေတြကို ထိခိုက္ေစမယ့္အႏၱရာယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကုိတားဆီးေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုအတင္းၾကီး ဖယ္ရွားဖို႔မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လိုတာထက္ပိုျပီး ရွိေနတာမ်ိဳးလည္းမျဖစ္သင့္တာေၾကာင့္ သဘာ၀က်က် သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔ အၾကံေပးပါတယ္။ နားဖာေခ်းေတြအရမ္းမ်ားလာတဲ့အခါ နားအတြင္းပုိင္းကေန အ၀နားကို သူ႔ဘာသူထြက္လာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာမွ သန္႔ရွင္းေပးပါ။သင္က ဂြမ္းတံနဲ႔နားအတြင္းပိုင္းထဲထိ သြားထိုးတဲ့အခါ နားစည္ကိုထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစတဲ့အျပင္၊ နားေဖေခ်းေတြက  ေျခာက္လာျပီးသူ႔ဘာသူအျပင္ကိုေရာက္ဖုိ႔ ခက္ခဲသြားေစပါတယ္။

Pixabay

ဆရာ၀န္နဲ႔သြားေရာက္စစ္ေဆးပါ

တကယ္လို႔သင့္ကေလးကို ဒီနည္းအတိုင္း နားသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးမိပါက နားအတြင္းပို္င္းကိုပိတ္ေစျပီး cerumen impactionလို႔ေခၚတဲ့နားဖာေခ်းေရာဂါ္ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။တကယ္လို႔သင့္ကေလးမွာ cerumen impactionရွိရင္ နားကိုက္တာ၊ pressureမ်ားတာ၊ နဲ႔နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းတာေတာင္ျဖစ္ႏို္င္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏုိ္င္ရင္ သင့္ကေလးကို ဆရာ၀န္၊သူနာျပဳဆီ သြားေရာက္ျပီး နားသန္႔ရွင္းေပးတာက အေကာင္းဆံုးပါ။ လူနည္းစုတစ္ခ်ိဳ႕မွာ သူတို႔နားထဲ နားဖာေခ်းအမ်ားၾကီးျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ သင့္ကေလးမွာလည္း နားဖာေခ်းေတြမ်ားလာတဲ့အခါ ျပႆနာရွိမရွိ ကေလးအထူးကုဆီသြားေရာက္စစ္ေဆးပါ။ သင့္တို႔ရဲ႕ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ပညာနဲ႔ သင့္တင့္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာေတြက အေကာင္းဆံုးနဲ႔စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

SHARE