မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္ေလးျဖစ္ေအာင္ Contour လုပ္နည္းအဆင့္အဆင့္

မ်က္ႏွာကို Contour လုပ္တယ္ဆုိတာကေတာ့ မိတ္ကပ္ျပင္ဆင္မႈအဆင့္မွာ မရွိမျဖစ္ လုပ္ရမယ့္ အဆင့္ပဲျဖစ္တယ္။ Contour လုပ္တယ္ဆုိတာက မ်က္ႏွာကို သြယ္သြယ္ေလးျဖစ္ေအာင္ ေမးရိုးခ်တယ္လုိ႕ေခၚပါတယ္။ Contour လုပ္ထားတဲ့ပုံနဲ႕ မလုပ္ရေသးခင္ပုံက ကြာျခားပါတယ္ေနာ္။ အေျခခံမိတ္ကပ္အဆင့္ကို လိမ္းၿပီးၿပီဆုိရင္ contour လုပ္ခ်င္တဲ့ ပ်ိဳေမေတြအတြက္ Contour လုပ္နည္း အဆင့္အဆင့္ ကို မွ်ေ၀ေပးထားပါတယ္ေနာ္ ။

(၁) လြယ္ကူတဲ့ Contour လုပ္နည္း

(၂) လြယ္ကူတဲ့ Contour လုပ္နည္း

(၃) လြယ္ကူတဲ့ Contour လုပ္နည္း

(၄) လြယ္ကူတဲ့ Contour လုပ္နည္း

(၅) လြယ္ကူတဲ့ Contour လုပ္နည္း

Hannwe Soe (Shwemom)
SHARE