ေျမာက္ကိုရီးယားအတြက္ 3G ကြန္ရက္ကို တိတ္တဆိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးေနခဲ့တဲ့ Huawei

Shutterstock/astudio, Shutterstock/Es sarawuth

ယခုအျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ၾကားက စီးပြားေရးပဋိပကၡျပႆနာေတြကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာေတာ့မယ့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးလိုက္တဲ့ သတင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ The Washington Post ကေန အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထြက္ရိွလို႔ လာခဲ့ပါတယ္။ ထုိအစီရင္ခံစာရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကေတာ့ Huawei ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး ဖြင့္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Shutterstock/Ascannio

Huawei ကေန ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာ 3G အင္တာနက္ကြန္ရက္ လည္ပတ္ဖို႔ ကူညီေပးေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္အေျခစုိက္ Panda International Information Technology ကုမၸဏီနဲ႔ တြဲဖက္ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို တိတ္တဆိတ္ ကူညီေပးေနခဲ့တာဆိုရင္ အနည္းဆံုး ၈ ႏွစ္ ရိွသြားခဲ့ၿပီလို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ပါရိွပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္သာ သက္ေသအေထာက္အထားေတြနဲ႔ ပိုၿပီးအတည္ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ၾကားက တင္းမာမႈေတြက ပိုဆုိးလာႏုိင္ဖြယ္ ရိွေနပါတယ္။

READ
ID ကတ္အသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လက္ဖမိုးထဲမွာ မိုက္ခ႐ိုခ်စ္ပ္ေတြ ထည့္သံုးေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ

လက္ရိွမွာေတာ့ Huawei ဘက္ကေန ထုိစြပ္စြဲခ်က္ကို ျငင္းဆိုထားလ်က္ရိွပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ Huawei ဘက္က ထုတ္ျပန္စာမွာေတာ့ “Huawei အေနနဲ႔ မိမိတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ သေဘာတူညီထားတဲ့ ပစၥည္းတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ စည္းကမ္းေတြ၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြ၊ ဥပေဒေတြ အကုန္လံုးကို လုိက္နာၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ထည့္သြင္းေရးသားထားပါတယ္။

Shutterstock/ Paul2015

Huawei ဟာ Panda International နဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္းရိွ Koryolink ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအတြက္ နည္းပညာေတြ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ထမ္းေဟာင္းဆီကေန ေပါက္ၾကားသြားခဲ့တာပါ။ ထိုကိစၥေၾကာင့္ တ႐ုတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အေမရိကန္တို႔ၾကား ဘယ္လိုဂယက္မ်ိဳး ထေစဦးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းရပ္ဝန္းကလည္း ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရိွၾကပါတယ္။

Source: The Washington Post

SHARE