ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့ အေတြးပံုရိပ္မ်ား

iconeo

ေလ့လာမႉေတြအရ လူသားေတြဟာ ကဏၰေပါင္းစံုကေန ကမာၻေျမၾကီးကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိေနပါတယ္။ Steffan Kraft Daniel Garcia နဲ႔ John Holcroft စတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြဟာ လတ္တေလာ ကမာၻၾကီးေပၚမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ နည္းပညာ၊ က်ားမမညီမွ်မႉနဲ႔ ဆိုရွယ္မီဒီယာအေပၚ စြဲလမ္းမႉစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚ ထင္ဟပ္ေနတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ brightside မွာ ေတြ႔ရတဲ့ ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက အေတြးပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

သမုဒၵရာၾကီးကို ပလတ္စတစ္နဲ႔ ဖ်က္ဆီးၾကတယ္

အြန္လိုင္းပစၥည္းေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕ အေဖာ္ျဖစ္လာတယ္

သူမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႉၿပီး ကိုယ့္ဖို႔ကိုယ္သာ ေတြးတတ္လာတယ္

သဘာ၀ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေပမယ့္ ျပန္လည္ဖာေထးဖို႔ မလုပ္ႏိုင္ဘူး

ေရခဲေတြအရည္ေပ်ာ္လာတဲ့အတြက္ တိရစာၧန္ေတြရဲ႕ သဘာ၀စားက်က္ေျမေတြက ပ်က္ဆီးသြားတယ္

ကမာၻၾကီးက အရည္ေပ်ာ္က်လာတယ္

သဘာ၀ရဲ႕ အၾကီးဆံုးရန္သူဟာ လူသားေတြ ျဖစ္လာတယ္

တိရစာၧန္ေတြရဲ႕ အိမ္ေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးတာက လူသားေတြပါ

ပင္လယ္ေရသတၱ၀ါေတြအတြက္ အႏ ၱရာယ္ဟာလည္း လူသားေတြပဲ ျဖစ္လာတယ္

လူသားေတြ ေရခဲမုန္႔စားေနခ်ိန္မွာ အႏၱာတိကတိုက္မွာလည္း ေရခဲေတြ အရည္ေပ်ာ္ေနပါတယ္

လင္းလင္း (ShweMom)

SHARE