ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေက်ာင္း၀တ္စံုေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ား

Wikimedia Commons

ပညာေရးဆိုတာ အေရးအႀကီးဆုံး အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ လူတုိင္း သိထားၾကမွာပါ။ ပညာတက္ဖုိ႔အတြက္ မိဘေတြကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ ရင္ေသြးေတြကို ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြဆီကုိ အၿမဲ ပုိ႔ေလ့ရိွၾကပါတယ္။ အခုလုိ ၂၁ ရာစုမွာ ပညာေရးဟာ လူေတြရဲ႕ ဘဝအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလုိ ပညာတက္ဖုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းေတြဆီ သြားရမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တူညီဝတ္စုံကုိ ဝတ္ဆင္ရေလ့ရိွပါတယ္။ ကမာၻေပၚက တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အခုလုိ တူညီဝတ္စုံသတ္မွတ္ထားေလ့ရိွၾကပါတယ္။ 

 ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ အျဖဴနဲ႔ အစိမ္းလုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ သူတုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ရာသီဥတု၊ ဓေလ့ရိုးရာမ်ားနဲ႔ အလိုက္ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းမ်ားဟာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ ကြဲျပားပါတယ္။

အခုတစ္ေခါက္ေတာ့ ကမာၻေပၚက ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ မတူညီၾကတဲ့ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းမ်ားရဲ႕အေၾကာင္းကုိ တင္ဆက္လုိက္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ
Wikimedia Commons

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းကေတာ့ အရင္ေခတ္ကေတာ့ အျပာေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းခ်ိဳသာဖုိ႔အတြက္ ဆုိးေဆးမ်ားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ အခုေခတ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းဟာ တူညီတဲ့စံသတ္မွတ္ခ်က္မရိွေတာ့ဘဲ ေက်ာင္းတုိင္း ေက်ာင္းတုိင္း ကိုယ္ပိုင္ယူနီေဖာင္းနဲ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿဗိတိန္တုိ႔ရဲ႕ ထုံးစံအတုိင္း ခန္႔ညားတဲ့ ယူနီေဖာင္းပုံစံကုိပဲ ေက်ာင္းတုိင္းေက်ာင္းတုိင္း ယူနီေဖာင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ “ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းေတြမွာ အတိုမဝတ္ရ” ဥပေဒဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပူလြန္ကဲခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
Wikimedia Commons

တကယ္လုိ႔ anime ကားေတြၾကည့္တဲ့သူတစ္ေယာက္၊ anime ကားေတြထဲက ေကာင္မေလးဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ရင္းႏွီးေနသူတစ္ေယာက္ဆုိရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းဝတ္စုံကို သိမွာပါပဲ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ anime ကားေတြထဲ အရြယ္ငယ္ငယ္ေက်ာင္းသူတေြရဲ႕ ဝတ္စုံဟာ သူတုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္း ဝတ္စုံအတိုင္း ေရးဆြဲထားလုိ႔ပါပဲ။

 အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းဝတ္စုံကိုေတာ့ Seifuku လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

က်ဳးဘားႏိုင္ငံ
Wikimedia Commons

ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးအဆင့္ကို လိုက္ၿပီး ယူနီေဖာင္းအေျပာင္းအလဲရိွပါတယ္။ မူႀကိဳ၊ မူလတန္း၊ အထက္တန္း အလုိက္ ယူနီေဖာင္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္ၾကပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ
Wikimedia Commons

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံကလည္း က်ဳးဘားႏုိင္ငံအတုိင္းပါပဲ။ ပညာေရးအဆင့္အလုိက္ ယူနီေဖာင္းအျေပာင္းအလဲနဲ႔ပါ။ ယူနီေဖာင္းအေရာင္ေတြကေတာ့ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ မူလတန္း အလိုက္ ကြဲျပားျခားနားသြားပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ
Wikimedia Commons

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ တိက်တဲ့ ယူနီေဖာင္းစနစ္ရိွပါတယ္။ ယူနီေဖာင္းပုံစံ ၅စုံရိွၿပီး ေန႔စဥ္ဝတ္ဖုိ႔ ၃ စုံနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဝတ္ဖုိ႔ ၂ စုံဆုိၿပီး ခြဲထားပါတယ္။

ဘူတန္ႏိုင္ငံ
Wikimedia Commons

ဘူတန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ကေလးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားဝတ္စုံကိုပဲ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳဝတ္ဆင္ၾကပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ
Wikimedia Commons

ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းကေတာ့ ကိုရီးယားၾကည့္တဲ့သူတိုင္း သိမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ယူနီေဖာင္းရဲ႕ ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္ဟာ အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈကုိ အေျခခံယူထားၿပီး ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါတယ္။

သီရီလကၤာႏိုင္ငံ
Wikimedia Commons

သီရီလကၤာႏုိင္ငံကေတာ့ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းေတြဝတ္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ အင္မတန္တင္းၾကပ္ စည္းကမ္းႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းမတူညီတဲ့ တစ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ယူနီေဖာင္းမွာ နက္ကတိုင္ပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ယူနီေဖာင္းမွာ မပါဝင္ပါဘူး။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ
Wikimedia Commons

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းဟာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔ မရိွပါဘူး။ ေက်ာင္းတုိင္းကိုယ္စီ ကိုယ္ပိုင္ယူနီေဖာင္းေတြရိွၾကၿပီး ရာသီဥတုအလုိက္ ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္တဲ့ ယူနီေဖာင္းမ်ား ရိွၾကပါတယ္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏိုင္ငံ
Wikimedia Commons

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ တင္းၾကပ္ထားတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ သိပ္မရိွပါဘူး။ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ကင္ဂ်ံဳအန္က ေျမာက္ကုိရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ပါတီကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း လူတုိင္းကုိ ျပဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းမွာ အနီေရာင္အဝတ္စတစ္စကုိ ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

Ye Yint Kyaw

SHARE