ပုလဲလံုးမ်ားကို အႏုစိတ္လက္ရာေျမာက္အရိုးေခါင္းမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးေနတဲ့ပန္းတိမ္ပညာရွင္

Shinji Nakaba

အရိုးေခါင္းဆိုရင္ကို က်က္သေရမရွိဘူး၊ နမိတ္မေကာင္းဘူးလို႕ ဘယ္ဓေလ့မဆိုယူဆၾကပါတယ္။ ေရွးအခါက နမိတ္ဆိုးရဲ႕ သေကၤတ၊ လူေတြကိုေျခာက္လွန္႕ဖို႕အတြက္ အသံုးျပဳၿပီး မေကာင္းတဲ့ဘာသာေရးကိုးကြယ္သူေတြသာ အရိုးေခါင္းပံုစံေတြကိုေဆာင္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းေခတ္ေတြမွာေတာ့ ေရာခ့္ဂီတ၊ ပန္ခ့္ေတြ၊ ေဂါ့သစ္ရူးသြပ္သူေတြရဲ႕ အဝတ္အစား၊ တန္ဆာပလာမ်ားမွာ အရိုးေခါင္းကို အလွသေဘာ၊ သေကၤတတစ္ခုအေနနဲ႕ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွစကာ အရိုးေခါင္းအေပၚ အျမင္ေတြလည္း တဆနဲ႕တဆေျပာင္းလဲကာ သာမန္အဝန္အစားမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေတြ႕လာပါေတာ့တယ္။

အခ်ိဳ႕ဓေလ့မ်ားမွာက်ျပန္ေတာ့လည္း လူဦးေခါင္းရိုးပံုသ႑ာန္ေတြဟာ ကာကြယ္ေပးတဲ့အေဆာင္ သို႕မဟုတ္ ကံေကာင္းေစတဲ့အေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုမ်ားမွာက် နက္ရိႈင္းတဲ့သေဘာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္ပါတယ္။

Shinji Nakaba

ဂ်ပန္ပန္းတိမ္ပညာရွင္တစ္ဦးကေတာ့ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အရိုးေခါင္းနဲဲ႕ပတ္သက္တဲ့ လက္ဝတ္ရတနာေတြျပဳလုပ္လာခဲ့တာပါ။ သူ႕နာမည္ကေတာ့ Shinji Nakaba ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အရိုးေခါင္းေလးေတြကို ေရႊေတြေငြေတြနဲ႕ ျပဳလုပ္တာမဟုတ္ဘဲ ေရထဲမွရတနာေလးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ထြင္းထုကာ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားတာပါ။

Shinji Nakaba
Shinji Nakaba

Shinji Nakaba အသံုးျပဳတဲ့ ရတနာပစၥည္းကေတာ့ ကမာေကာင္ေလးေတြထဲမွရတဲ့ ပုလဲလံုးေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေသးငယ္လွတဲ့ ပုလဲလံုးေလးေတြကို အရိုးေခါင္းပံုသ႑ာန္ရရွိေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာထြင္းထုထားပါတယ္။

READ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အဓိကျပႆနာေတြကို အထင္အရွားေတြ႔ႏိုင္တဲ့ သရုပ္ေဖာ္ပံုရိပ္မ်ား
Shinji Nakaba
Shinji Nakaba

Shinji Nakaba ရဲ႕ အရိုးေခါင္လက္ဝတ္ရတနာေတြဟာ လူငယ္ေတြၾကားမွာ မ်ားစြာေခတ္စားေနပါတယ္။

Shinji Nakaba
Shinji Nakaba

Source: Elite Readers

Penny

SHARE