ဆံပင္ညွပ္ဆိုုင္မသြားခ်င္သူမ်ားအတြက္ မိမိဘာသာဆံပင္ညွပ္နည္း

အထူးတလည္ ဆံပင္ေကမထားပဲ ရွည္လာရင္ တိုပစ္ခ်င္တာပဲ သိတဲ့ ေယာက္်ားေလးမ်ား အတြက္အသံုုးဝင္တဲ့
နည္းလမး္ပါ။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္ သြားဖို႔ အခ်ိန္မရွိတတ္ၾကပါဘူး။ ဒီနည္းက ကုန္က်စရိတ္လည္း
သက္သာပါတယ္။

Source: youtube

ထူးထူး (Shwemom)

SHARE