ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်သဲကႏၱာရထဲမွ အထီးက်န္စြာတည္ရွိေနတဲ့ ေက်ာက္တံုးနန္းေတာ္ႀကီး

Elite Readers

Qasr al-Farid သို႕မဟုတ္ အထီးက်န္ေနတဲ့နန္းေတာ္ႀကီးလို႕ လူသိမ်ားတဲ့ ေက်ာက္တံုးနန္းေတာ္ႀကီးဟာ ေဆာဒီအာေရးဗ်ေနေျမာက္ပို္င္းမွာရွိတဲ့ သဲကႏၱာရတအတြင္းတည္ရွိေနပါတယ္။ အထပ္အားျဖင့္ (၄) ထပ္ပါဝင္ၿပီး ဧရာမေက်ာက္တံုးႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ျခမ္းကိုသာ နန္းေတာ္ရဲ႕အေရွ႕မ်က္ႏွာစာအျဖစ္ ထြင္းထုထားပါတယ္။

Elite Readers
Elite Readers
Elite Readers

AD ရဲ႕ ပထမရာစုမွာပဲ ထြင္းထုခဲ့တယ္လို႔ယူဆရပါတယ္။ Hegra နဲ႔နီးစပ္တဲ့ေနရာတစ္ဝွက္မွာေတာ့ ဒီေက်ာက္တံုးနန္းေတာ္နဲ႔အတူတူ အျခားေသာ မွတ္တမ္းတင္ထိုက္တဲ့ အေဆာက္အအံုေပါင္း (၁၃၁) ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ (၁၄၁) ခုထဲကမွ Qasr al-Farid ကေတာ့ အႀကီးဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။

Elite Readers

Qasr al-Farid ဟာ တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမွာ မၿပီးေျမာက္ခဲ့ေပမယ့္ Mada’in Saleh မွာေတာာ့ အထင္ကရဗိသုကာလက္ရာအျဖစ္ထင္ရွားပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၁၉၀၀) ေလာက္ၾကာေအာင္ ရာသီဥတုနဲ႔ အခ်ိန္ကာလေတြရ႕တိုက္စာားျခင္းကိုခံရ ၾကံၾကံခံႏုိင္တဲ့ အေဆာက္အဦလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Elite Readers
Elite Readers

UNESCO မွာ မ်က္စိက်ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးတန္ဖိုးႀကီးသမုိင္းဝင္အေမႊအႏွစ္အျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

READ
ႏုိင္ငံအလုိက္ မတူညီတဲ့ယာဥ္ေၾကာ ၾကပ္ပိတ္မႈမ်ား

ဒီေက်ာက္တံုးနန္းေတာ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ သာမန္အေဆာက္အံုေတြလို ေအာက္မွအထက္သို႕ ထြင္းထုေဆာက္လုပ္ထားတာမဟုတ္ဘဲ အထက္ပိုင္းမွ ေအာက္သုိ႕ ျပန္ဆင္းကာ ထြင္းထုထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Elite Readers

Source: Elite Readers

Penny

 

SHARE