ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚ Group ဖြဲ႔ေျပာဆိုျခင္းဟာ မိသားစု၀င္ အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ေစႏိုင္

Pixabay/thnkthyme

ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ group ဖြဲ႔ျပီးဆက္သြယ္ေျပာဆိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ေဆာင္တာေတြဟာ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘ၀ေတြကိုပိုင္ဆိုင္ ေၾကာင္းစစ္တမ္းေတြအရသိရပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္မိသားစုေတြရဲ႕ဆက္သြယ္ေရးပံုစံကို ေလ့လာဖို႔ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္ရဲ႕လူထုအျမင္အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ျပီး စစ္တမ္းေကာက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေမလ(၂၄)ရက္ေန႔ကေန ဇြန္လ(၁၁)ရက္ေန႔ အတြင္း အရြယ္ေရာက္ျပီးသား လူ(၆၄၄)ဦးကို အြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ ေမခြန္းေတြေမးခဲ့ပါတယ္။

Freepik/Emsu

မိသားစုတစ္ခုရဲ႕ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ group ဖြဲ႔ျပီး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုတာဟာ ျမင့္မားတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ (၅.၇)ထက္ေက်ာ္ျပီး (၆.၆)အထိရွိတယ္လို႔  ရရွိခဲ့တဲ့အေျဖကို သုေတြသီေတြက အမ်ားျပည္သူကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့စစ္တမ္းေတြအရ ေဟာင္ေကာင္လူငယ္(၁၀)ဦးမွာ (၃)ဦးက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈေတြ၊ အျခားလူမႈေရးျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး မိဘေတြနဲ႔စကားမ်ားရန္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

freepik/intensive

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ စာသားမက္ေဆ့ခ်္ပို႔ျခင္းဟာ မိသားစုနဲ႔စကားေျပာဆိုတဲ့ေနရာမွာ လူေတြသေဘာအက်ဆံုး  နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေကာက္ယူခဲ့တဲ့စစ္တမ္းမွာေျဖဆိုသူ (၅၃)ရာခိုင္ႏႈန္းကေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္က အလားတူစစ္တမ္းနဲ႔ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီနည္းလမ္းဟာ လူသံုးအမ်ားဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြဟာ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကိုကူးေျပာင္းလာသည္နဲ႔အမွ်  စမတ္ဖုန္းေတြကိုသံုးျပီး နည္းပညာအကူအညီနဲ႔မိသားစုဆက္သြယ္မႈကိုတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ မိသားစုကိုပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘ၀ ရရွိေစႏိုင္တယ္လို႔ တကၠသိုလ္ရဲ႕ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနမွ သုေတသီပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Lam Tai-hing က ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔  South China Morning Post သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။။

Thae Su

SHARE