ေမွာ္ေက်ာက္စာ စာလံုးထြင္းျပိဳင္ပြဲ ဝင္ျပိဳင္ရင္ေကာင္းမလားဆိုတဲ့ လုလုေအာင္

ေမွာ္ေက်ာက္စာ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုုက နာမည္ၾကီးေနပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲမွာ နာမည္ၾကီးေတြလည္း ဝင္ေရာက္
ယွဥ္ျပိဳင္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္နာရီခန္႔ (၂၀ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီခြဲအခ်ိန္)မွာေတာ့ ပုရိသေတြၾကားမွာ
ေရပနး္စားတဲ့ ေမာ္ဒယ္ေခးၾကီး လုလုေအာင္ကလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

လုလုေအာင္ရဲ့ ပိုု႔စ္မွာေတာ့ တစ္နာရီအၾကာမွာ Reaction 20,000 ေက်ာ္နဲ႔ comment 1600 ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါတယ္။
Share မွာေတာ့ 1600 ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပိဳင္ပြဲဝင္စည္းကမ္းမ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေမာ္ဒယ္လုလုေအာင္ ယွဥ္ျပိဳင္ထားတဲ့ပုံကို ေမွာ္ေက်ာက္စာေပ့ခ်္မွ ျပန္ရွဲထားတာကိုလည္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။

အျခားျပိဳင္ပြဲဝင္ေတြကလည္း ဝင္ျပိဳင္ထားၾကတာေတြ႔ရွိရပါတယ္။

Source: ေမွာ္ေက်ာက္စာ Facebook page၊  လုုလုေအာင္ Facebook Page.

 

SHARE