ဖုန္းကထုတ္လႊတ္တဲ့ အျပာေရာင္အလင္းက ဦးေႏွာက္ကို ပ်က္စီးေစႏုိင္သတဲ့

twitter / NYpost

ဖုန္းအသုံးမ်ားတဲ့သူေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ တစ္ေနကုန္ အလုပ္လုပ္ရသူေတြအေနနဲ႔ မ်က္လုံးအတြင္းကို တုိက္႐ုိက္အလင္းေတြမဝင္ေစဖုိ႔ မ်က္မွန္အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္းကို ပညာရွင္ေတြက မၾကာခဏ သတိေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အလင္းေရာင္တစ္ခုဟာ သာမန္အားျဖင့္ ဒုကၡမေရာက္ႏုိင္ဘူး ထင္ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအလင္းေတြဟာ အလင္းအားမ်ားရင္မ်ားသေလာက္ မ်က္လုံးေတြအတြက္ေတာ့ ျမင္ဖန္ ၾကည့္ဖန္မ်ားရင္ ဆုိးက်ိဴးေတြ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႔လက္ပ္ေတာ့ေတြကေန ထုတ္လႊတ္တဲ့ အျပာေရာင္အလင္းတန္းဟာ ဦးေႏွာက္ကို ပ်က္ဆီးေစႏုိင္ၿပီး၊ အသက္ႀကီးရင့္မႈကုိလည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေစပါတဲ့။

သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ Fruit fly လုိ႔ေခၚတဲ့ ယင္ေကာင္ေတြကုိ အလင္း Exposure မ်ားမ်ားနဲ႔တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႕ေစၿပီး၊ စမ္းသပ္ခဲ့ရာ အလင္းေရာင္က သူတုိ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို ထိခိုက္ေစသလုိ၊ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ယင္ေကာင္ေတြကို (၁၂)နာရီ အလင္းထဲမွာ ထားၿပီး၊ (၁၂)နာရီကုိေတာ့ အေမွာင္ထဲမွာထားကာ စမ္းသပ္ခဲ့တာပါ။ အလင္းထဲမွာ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔တစ္ေတြရဲ႕ မ်က္လုံးဆဲလ္ ပ်က္စီးမႈေတြဟာ ပုိသိသာခဲ့ၿပီး၊ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြလည္း ပ်က္စီးကုန္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သက္တမ္းလည္း တုိကုန္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ဖုန္းသမား ကြန္ပ်ဴးတာသမားေတြအေနနဲ႔ မ်က္မွန္ကို မေမ့မေလွ်ာ့တပ္ဆင္သင့္တယ္လုိ႔ ထပ္မံတုိက္တြန္းမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ Oregon State University တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ Jaga Giebultowicz က လူသားေတြဟာ အခုေနာက္ပိုင္း အျပာေရာင္ ေရာင္စဥ္လႈိင္းနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ ပုိမ်ားလာခဲ့ၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

LED အေျခခံနည္းပညာပစၥည္းေတြမွာ အျပာေရာင္အလင္းတန္းကို လြန္ကဲမ်ားျပားစြာ ထုတ္လႊတ္ေပးေလ့ရွိၾကၿပီး၊ ဒါဟာ လူသားေတြအတြက္္ေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးေမွ်ာ္လုိ႔ရတဲ့အရာေတြ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡက Jaga က ေျပာခဲ့တာပါ။ မိမိမ်က္လုံးကို ဂ႐ုစုိက္သူေတြ၊ အသက္ရွည္လုိသူေတြ၊ ဦးေႏွာက္မပ်က္လုိသူေတြအေနနဲ႔ေတာ့ တုိက္တြန္းခ်က္ေတြကို လုိက္ၿပီးလုပ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါဘဲ။

လင္းသုတ

SHARE