စိတ္ဓါတ္က်ေနတဲ့သူေတြကို စိတ္ခြန္အားေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ အဂၤလိပ္သီခ်င္းေကာင္းမ်ား

ဘဝမွာ ျဖတ္သန္းရင္းနဲ႔ စိတ္ဓါတ္က်တဲ့အခ်ိန္ေတြကို လူတိုင္းၾကံဳေတြ႔ဖူးၾကမွာ။ အဲ့လို အခ်ိန္ေတြမွာ ကိုယ့္ကို ကယ္တင္ႏိုင္တဲ့အရာမရွိေလာက္ဖူးလို႔ေတာင္ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ကယ္တင္ႏိုင္တ့ဲတစ္ခုတည္းေသာအရာကေတာ့ သီခ်င္းပါပဲ။ စိတ္ဓါတ္က်ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ စိတ္ခြန္အားေတြ ေပးစြမ္းႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အဂၤလိပ္သီခ်င္းေကာင္းေတြကို ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Try Everything

Alessia Cara – How Far I’ll Go

Sit Still, Look Pretty

Butterfly Fly Away

Who Says

Jessie J – Flashlight

Miley Cyrus – The Climb

Hall of Fame

Scars To Your Beautiful

April

SHARE