ဘယ္ေလာက္မက္ေစာက္တဲ့ေတာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရေအာင္တြယ္တက္ႏိုင္တဲ့ ေတာင္ဆိတ္မ်ား

brightside

ေတာင္ဆိတ္ေတြဆိုတာ ဘယ္ေလာက္မတ္ေစာက္တဲ့ ေတာင္ပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ရေအာင္တက္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြပါ။ သူတို႔အေၾကာင္း ရုပ္သံလိုင္းေတြ ေတာ္္ေတာ္မ်ားမာ်းမွာလည္း ရိုက္ကူးေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုလိုက္ေနတတ္ၾကၿပီး ေခါင္းေဆာင္သြားတဲ့ေနရာကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ လိုက္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ေတာေကာင္ေတြရဲ႕ရန္မွ ေရွာင္ရွားဖို႔အတြက္ မတ္ေစာက္ေနတဲ့ ေတာင္နံရံေတြေပၚမွာာ မရရေအာင္ ျခစ္ကုတ္ၿပီးေနတတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕သဘာဝကိုက အျမင့္ေတြ႔ရင္မတက္ဘဲ မေနႏိုင္ၾကတာပါ။

brightside

ေတာင္မတက္ရရင္ေတာင္ ဘယ္အျမင့္ပဲေတြ႔ေတြ႔တက္တတ္တဲ့အမ်ိဳးအစားေတြပါ။

shutterstock/By Luisa Puccini

သတိေပးခ်င္တာတစ္ခုက ေတာင္ဆိတ္လိုက္ေဝွ႕ရင္ သစ္ပင္ေပၚတက္ေျပးလည္း သူတို႔လိုက္ႏို္င္ေသးတယ္ဆိုတာပါ။

brightside

ဒါကေတာ့ ေတာင္ဆိတ္ေတြ အုပ္စုလိုက္သြားလာေနၾကတာပါ။

shutterstock/By Ververidis Vasilis
brightside

က်ားကုတ္က်ားခဲေနရာေလးေတြမွာ ရပ္ၿပီးေနႏိုင္တာ ေတာ္ေတာ့္ကို ခ်ီးက်ဴးဖို႔ေကာင္းတဲ့ စရုိက္ေလးပါ။

brightside

ေတာင္ေပၚမွာ အျမဲတမ္းသြားလာေနတာမဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံအခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္လည္း အခုလိုေနတတ္ၾကပါေသးတယ္။

Source: Bright Side

Penny

SHARE