သစ္ေတာေတြကုိ မခုတ္ဖုိ႔ အခေၾကးေငြေပးၿပီး တားဆီးခဲ့တဲ့ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ

Youtube/WildLifeWorkCarbon

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွာရိွတ့ဲ Guyana ေဒသက ေတာအုပ္ကို မခုတ္ဖုိ႔အတြက္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက အခေၾကးေငြနဲ႔ ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုအၾကာမွာ ဘာေတြျဖစ္လာသလဲ၊ ဘာအက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္လာသလဲဆုိတာ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

အစတုန္းကေတာ့ ဒီလုိ သစ္ေတာဝယ္ယူၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈအပၚမွာ သံသယေတြရိွခဲ့ၾကေပမယ့္ အခု ထြက္လာတဲ့ ေလ့လာခ်က္ေတြ အရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္လာေစခဲ့တာပါ။

ဒီလုိ သစ္ေတာေတြ ပ်က္စီးမႈကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြင္ အခေၾကးေငြေပးၿပီး သစ္ေတာေတြကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ အစီအစဥ္ဟာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တာပါ။ REDD+ လုိ႔ အမည္ရၿပီး Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

 

READ
ခုတ္လိုက္ရင္ ေသြးေတြထြက္လာတဲ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း ရွားပါးသစ္ပင္
forestcarbonpartnership.com

သစ္ေတာေတြဟာ ဖန္လုံအိမ္ဂတ္စ္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ေစခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ အႏၱရာယ္ရိွလွတဲ့ ကာဘြန္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို စုတ္ယူရာမွာ သစ္ပင္ေတဟာ အဓိက ေနရာက ရိွေနတာပါ။ အခုေတာ့ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက ဝယ္ယူသိမ္းဆည္းထားတဲ့ သစ္ေတာတေြကုိ ၿဂိဳလ္တုကေန လွမ္းၾကည့္ခ်ိန္မွာ  သစ္ပင္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ စိမ္းလန္းတဲ့ အရပ္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Guyana  ေဒသဟာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ ေတာ္ေတာ္ေသးငယ္တဲ့ ပမာဏရိွတဲ့ အရပ္ေဒသတစ္ခုပါ။ Guyana ေဒသရဲ႕ တာဝန္ရိွသူေတြကို ေနာ္ေဝအစိုးရက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာပ်က္စီးမႈ ပမာဏကုိ ၀.၀၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္နဲ႔ ဝယ္ယူထိန္းသိမ္းခဲ့တာပါ။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ မီလ်ံအထိ ေပးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တာပါပဲ။ ဒါဟာ Guyana  ေဒသလုိ႔ ေသးငယ္တဲ့ ေဒသတစ္ခုအတြက္ အႀကီးမားဆုံးဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတ.္။

ဒီလုိ သစ္ေတာေတြကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၂.၈သန္း တန္ ပမာဏရိွတဲ့ ကာဘြန္ထုတ္လႊင့္မႈကို တားဆီးႏိုင္တယ္လုိ႔ ေလ့လာခ်က္ေတြက ဆုိပါတယ္။

forestcarbonpartnership.com

Guyana ေဒသနဲ႔ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတုိ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မႈဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းမႈေတြဟာ ေလ်ာ့ရဲသြားတဲ့အျပင္Guyana ေဒသက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းဟာ ျမင့္တက္လာခဲ့တာပါ။

စက္တင္ဘာလမွာေတာ့ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံဟာ Gabon ေဒသနဲ႔ စာခ်ဳပ္အသစ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ေဒသသစ္တစ္ခုမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမျဖစ္ေအာင္ အခေၾကးေငြနဲ႔ ဝယ္ယူၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ရိွေနပါတယ္။ အဆုိပါ စာခ်ဳပ္ကေတာ့ အရင္လုိ ႏွစ္စဥ္ခ်ဳပ္ဆုိသြားမယ့္ စာခ်ဳပ္မဟုတ္ဘဲ ကာဘြန္ဓာတ္ေငြ႕ တစ္တန္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ၁၀ ေဒၚလာ ေပးမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။

YYK

SHARE