ၾကည့္ရဆိုတဲ့း ဆံပင္ပံုစံအဆန္းႀကီးေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားေပမယ့္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိၾကသူမ်ား

ေျပာေနက်ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဆံပင္ဆိုတာ အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕ေခါင္မိုးလိုမ်ိဳး လူတစ္ေယာက္အတြက္ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတဲ့ အရာပါ။ ဆံပင္အေရာင္၊ ပံုစံ၊ ဒီဇိုင္းနဲ႕ ျပင္ပံုဆင္ပံုေတြေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရုပ္ထြက္ပံုလည္း လံုးဝႀကီး ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ လူတစ္ေယာက္ကိုၾကည့္လိုက္လို႕ ဟာခနဲ႕၊ ဟင္ခနဲျဖစ္သြားေစမယ့္ ဆံပင္ပံုစံမ်ိဳးနဲ႕လူေတြ ေတြ႕ဖူးၾကတယ္မလား။ သူတို႕ကိုၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ လံုးဝယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႕ျဖစ္ေနေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕မ်က္လံုးထဲ တျခားလူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးရယ္ခ်င္စရာျဖစ္ၿပီး ၾကည့္ရတာအဆင္မေျပေစတာေတြ ၾကံဳဖူးၾကမွာပါေနာ္။ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကို အမွတ္ရေစေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္ဆံပင္ပံုဆံအေပၚ လံုးဝယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႕သူတို႕ရဲ႕ပံုေတြကို ဟာသအျမင္နဲ႕ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္။

ကာတြန္းထဲမွာပဲ ျမင္ဖူးတဲ့ဆံပင္

Reddit

အရင္တုန္းက မင္းသားတစ္ေယာက္ေကေလး

Reddit

ဘာႀကီးလဲဟယ္..

Reddit

ေတာ္ေတာ္တူေနၿပီ

Reddit

ဆံရွင္ကိုယ္ေတာ္ေတြကို ေဂၚခ်င္ေသာ္လည္း ဆံပင္အားမသန္ေသာအခါ

Reddit

ကြန္ဖိဒန္႕အျပည့္နဲ႕ခ်ိမ

Reddit

သဘာဝခ်ိဳ

Reddit

ဆံပင္တုႀကီးလားဟင္

Reddit

Source: Bright Side

Penny

SHARE