သဘာဝတရားႀကီးဟာ အင္အားႀကီးမားလွေၾကာင္း သက္ေသျပေနတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ေရွာင္လႊဲလို႕ေတာ့ရခ်င္ရေပမယ့္ မျဖစ္ေအာင္ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းတားဆီးဖို႕ကေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး အင္အားႀကီးမားလွတဲ့ သဘာဝတရားႀကီးရဲ႕အေၾကာင္း သက္ေသျပေနတဲ့ ဓာတ္ပံုတခ်ိဳ႕လည္းရွိပါတယ္။

ဘယ္လိုအတားအဆီးကပဲ ဖိႏွိပ္ထားထား၊ ရွင္သန္ဖို႕အတြက္ အျမဲတမ္းလမ္းေၾကာင္းေဖာက္တတ္ၾကပါတယ္။

reddit
flickr

အေႏွာက္အယွက္ေတြကိုပါ ဝါးမ်ိဳ ၿပီး ႀကီးထြားရွင္သန္တတ္ၾကပါတယ္။

reddit
reddit

အသက္ရွင္ဖို႕အတြက္ ေတြ႕သမွ်အခြင္းအေရးကို လက္လႊတ္မဆံုးရံႈးေစပါဘူး။

reddit
flickr

လက္ေျမွာက္အရံႈးေပးဖို႕ဆိုတာ သဘာဝတရားႀကီးရဲ႕ အဘိဓၶာန္မွာမရွိဘူးနဲ႕တူပါတယ္။

reddit
reddit

လံုးဝအသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ ရထားလမ္းေဟာင္းႀကီး

reddit

စြန္႕ပစ္ထားတဲ့ ေရွာ႔ပင္းစင္တာတစ္ခုထဲကျမင္ကြင္း

reddit
reddit

ထိုးႏွက္လို႕လဲက်သြားရင္ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္ထူေထာင္ပါ။

reddit
reddit

Source: Boredpanda

Penny

SHARE