အံ့အားသင့္ဖြယ္ ဆန္းၾကယ္လြန္းတဲ့ ေနာ္ေ၀းက အထင္ကရ ေက်ာက္ဖ်ာၾကီး

Bergen, Norway | © Tatyana Vyc
Odda, Norway | © Feel good studio
READ
ခရီးေဆာင္အိတ္ စနစ္တက် ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား
Trolltunga | © lkoimages
Trolltunga, Norway | © Simon Dannhauer
On the way to Trolltunga, Norway | © Lukasz Janyst
On the way to Trolltunga, Norway | © Lukasz Janyst
Trolltunga, Norway | © javarman
Trolltunga, Norway | © ginger_polina_bublik
Trolltunga in winter, Norway | © kovop58
Trolltunga, Norway | © HUANG Zheng
Ringedalsvatnet Lake, Norway | © Peter Stein
Image courtesy of Trolltunga Adventures

လင္းလင္း (ShweMom)

Ref: theculturetrip

SHARE