ေမ်ာက္မ်က္ႏွာနဲ႔ေမြးခဲ့တဲ့ ဝက္ကေလး

က်ဴးဘားနုုိင္ငံမွာ ဝက္ကေလးတစ္ေကာင္ဟာ ထူးထူးျခားျခားပဲ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာနဲ႔ ေမြးဖြားလာခဲ့ပါတယ္။
ဒါဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းလာမႈရဲ့ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္တယ္လို႕ လူေတြကေတာ့ ယူဆေနၾကပါ
တယ္။ ဒီေမ်ာက္မ်က္နွာနဲ႔ ဝက္ကေလးရဲ့ ဗီဒီယိုဟာ လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္႕နွံ႕သြားခဲ့
ပါတယ္။

ဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ ဒီဝက္ကေလးရဲ့ပိုင္ရွင္ဟာ က်ဴးဘားနုုိင္ငံ Ciego de Avila ျမိဳ႕မွာ သူ႕ဝက္ကေလးကုုိ
ကိုုင္ထားျပီး လူေတြက ဝိုင္းအံုၾကည့္ရႈေနၾကပါတယ္။ေဘးက ဝိုုင္းၾကည့္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ကေတာ့
“ေတာ္ေတာ္ထူးျခားတာပဲ တစ္ခါမွကို အရင္ကမျမင္ဖူးပါဘူး” လို႕ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

1

ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြရဲ့အဆိုအရေတာ့ ဒီဝက္ပိုင္ရွင္ဟာ တိရစာၦန္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ဆီသြားခဲ့ျပီး
ထုိဆရာဝန္က ဝက္ကေလးဟာ ေမြးလာရင္ ေမြးရာပါေရာဂါ တစ္ခုုခုုပါလာလိမ့္မယ္လို႕ဆိုခဲ့ပါတယ္။

2

အခ်ိဳ႕သူေတြကေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းလာမႈကို အျပစ္တင္ျပီး အခ်ိဳ႕သူေတြကေတာ့
ဒါဟာ Social Media ေၾကာင့္ လူေတြပိုဂရုုစိုုက္လာတာသာ ျဖစ္ျပီး အရင္ကလည္း ရွိေကာင္းရွိခဲ့မွာ
ပါလို႕ယူဆေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဝက္ကေလးကေတာ့ ေလးရက္အၾကာမွာပဲ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

READ
ဖခင္ရဲ႕အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေနမႈေၾကာင့္ စက္ေလွကားထဲလက္ညွပ္ခဲ့တဲ့ကေလးငယ္

Myanmar Online Media

Source: mirror

SHARE