ဆံပင္ကာလာဆန္းနဲ႔ အျပတ္လန္းေနတဲ့ ပိုပို

ပိုပိုကေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အျမင္ဆန္းသြားေအာင္ ဆံပင္စတုိင္သစ္ ေျပာင္းလိုက္ပါ။ ဆံပင္ကာလာ ဆိုးလိုက္တာပါ။ဘို ဆန္ဆန္ ကာလာဆန္းပါ။ ပိုပိုနဲ႔ လိုက္ဖက္တာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ပိုပိုကေတာ့ ဆံပင္ကာလာဆန္းနဲ႔ ပံုေလး ေတြကို အခုလို တင္ထားပါတယ္။

 

“ဒီမွာ ေကာင္ေလး မင္း မမ အရမ္းမိုက္ေနတာ ကို
မင္းလိုက္ႂကြားစရာ မလို လူတိုင္းအသိ အယ့္လယ္

ဆံပင္ပ်က္စီးမွာ သိပ္ေၾကာက္တ့ဲ မတ္မတ္ ပို ဟာ
ဘဝမွာ အႀကိဳက္ဆံုး ဆံပင္ အေရာင္ ကို
Fancy House မွာ ေတာ့ စိတ္ခ်လက္ခ်
အေရာင္ေျပာင္း ျဖစ္ခ့ဲတယ္
Teacher Gyi က ဆံပင္ မပ်က္စီးေအာင္ လိုခ်င္တ့ဲ Colour ထြက္ေအာင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ န႔ဲ ဆံပင္ ပညာရွင္ေတြ န႔ဲ အမိုက္စား အေရာင္ ေျပာင္း
ေပးထားပါတယ္ .
ေက်းဇူးပါ #FancyHouse

ဆိုၿပီးတင္ထားပါတယ္။

READ
စင္တင္ျပဇာတ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ရေတာ့မယ့္ "လကၤာဒီပခ်စ္သူ"

ပိုပိုကေတာ့ သူမရဲ႕ေနာက္ထပ္ အယ္ဘမ္သစ္ Master Piece အယ္ဘမ္အတြက္ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ ပြဲ ကိုေတာ႔ စက္တင္ဘာ (၅)ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

from ပိုိပို

SHARE